Stećci - ostavština četiri drevna makedonska naroda

Poštovani čitatelji, s nekoliko rečenica izložit ću pravu povijest kamenih nadgrobnih spomenika stećaka, kojih ima oko 100 tisuća i nalaze se na velikom prostoru od Like i Dalmacije, preko većeg dijela Bosne i Hercegovine, pa sve do Crne Gore i istočne Srbije.

Glagoljica u Vinici u Beloj Krajini u Sloveniji

Godina 1556. upisana je i glagoljicom iznad ulaza u kapelicu Sv. Katarine u kaštelu Vinica, u Beloj Krajini u Sloveniji, koji se nalazi uz lijevu obalu rijeke Kupe nedaleko od graničnog prijelaza Pribanjci - Vinica. (ČRT-FRT-LJUDI-EST)

Južni dio velebitskog Podgorja s Bojinog kuka (Foto: Goran Majetić)

Biblijska toponimija podvelebitskog kraja

Ime biblijskog grada Zoar, također poznatog kao Zoara, jezično je blisko imenu Zadar, dalmatinskog grada poznatog na talijanskom jeziku kao Zara. Zoara se tumači kao "mali" ili "beznačajan" na hebrejskom, što se vidi kada Lot spominje Zoar kao "malen" u Postanku 19:20. Zanimljivo je da ilirska riječ zera, još uvijek u upotrebi u dalmatinskom zaleđu, ima slično značenje "malo". Ovakav sklad jezičnog značenja daje dubinu biblijskoj pripovijesti u ovako određenom zemljopisnom kontekstu.

Dobro očuvan drugi zid u špilji Židovske kuće kod Budinjaka (Izvor: ”Speleolog” (Vlado Božić ”Žumberačke špilje s obrambenim zidovima”), broj 57 iz 2009.)

Žumberak: Predaja o zlim ”strancima” koji su ubijali djecu

U sjevernome dijelu Žumberačkog gorja na dva mjesta, međusobno bliska, nalaze se manje špilje koje su poznate pod istovjetnim nazivom Židovske kuće. Uz te špilje vezana je narodna predaja, za naše današnje poimanje nevjerojatna, koja govori o pripadnicima nekog stranog naroda koji su u svojoj izopačenosti - otimali djecu starosjedilaca i pili njihovu krv, kojom su se krijepili, pomlađivali i osiguravali sljednost svoje vrste!

(Foto: Ivo Marić)

Na Kiklopskim zidinama otkriven i svojevrstan megalitski dolmen

Na izuzetno zanimljivom mjestu, nedaleko naselja Štrepci u Bosanskoj Posavini, poznatom pod nazivom Kiklopske zidine po zadivljujućim megalitskim tvorbama, zaljubljenici u tamošnju tajanstvenu baštinu nedavno su otkrili i gradnju u obličju dolmena.

Hrvatska

 • Biblijska toponimija podvelebitskog kraja

  Ime biblijskog grada Zoar, također poznatog kao Zoara, jezično je blisko imenu Zadar, dalmatinskog grada poznatog na talijanskom jeziku kao Zara. Zoara se tumači kao "mali" ili "beznačajan" na hebrejskom, što se vidi kada Lot spominje Zoar kao "malen" u Postanku 19:20. Zanimljivo je da ilirska riječ zera, još uvijek u upotrebi u dalmatinskom zaleđu, ima slično značenje "malo". Ovakav sklad jezičnog značenja daje dubinu biblijskoj pripovijesti u ovako određenom zemljopisnom kontekstu.

Izvan Hrvatske

Prapovijest

Stari vijek

 • Na Kiklopskim zidinama otkriven i svojevrstan megalitski dolmen

  Na izuzetno zanimljivom mjestu, nedaleko naselja Štrepci u Bosanskoj Posavini, poznatom pod nazivom Kiklopske zidine po zadivljujućim megalitskim tvorbama, zaljubljenici u tamošnju tajanstvenu baštinu nedavno su otkrili i gradnju u obličju dolmena.

Srednji vijek

 • Glagoljica u Vinici u Beloj Krajini u Sloveniji

  Godina 1556. upisana je i glagoljicom iznad ulaza u kapelicu Sv. Katarine u kaštelu Vinica, u Beloj Krajini u Sloveniji, koji se nalazi uz lijevu obalu rijeke Kupe nedaleko od graničnog prijelaza Pribanjci - Vinica. (ČRT-FRT-LJUDI-EST)

Novi vijek

 • Velebit - carstvo megalita i divova

  Poštovani pratitelji mrežnih stranica Budni div, pred Vama je uistinu tek djelić (pra)davnog graditeljskog umijeća s predajama ovjenčane planine Velebit. Priložene fotografije svjedoče o ostavštini suhozida i kamenih kuća zaselaka Ramići, Parići i Kneževići, u kojima danas veći dio godine više nema žive duše. Kneževići su već gotovo pola stoljeća pusti, zarasli u teško prohodnu šikaru i šumu. U Ramićima i Parićima tek ljeti oživi kuća, dvije, preuređene za prihvat izletnika. A oni gotovo bez iznimke žure osvojiti još pokoji velebitski vrh, nesvjesni da planina krije i veličanstveno građevinsko umijeće naših predaka.

GALERIJA