Narodne predaje o divovima na Pelješcu: "Rađali se s rogovima"

Rukopis pod nazivom ”Folklorna građa Pelješca i Neretve” iz 1956. godine čuva zapise o narodnim predajama o divovima koje potječu od stanovnika s krajnjeg juga doline Neretve i s poluotoka Pelješca. Predaje s Pelješca posebno su zanimljive, stoga što progovaraju i o divovima, ili možda tek jačim ljudima ili ljudima sličnim bićima, čije su glave bile - rogate!

Goran Majetić 10.02.2023. Predaje • Dalmacija
U dolini Neretve nedaleko Opuzena "su našli košćurina, šjuka, ali to je strahota vidit koliko je to veliko" (Foto: Maja Bošković - Stulli, 1964.; Digitalizirani repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba (repozitorij.dief.eu))

U dolini Neretve nedaleko Opuzena "su našli košćurina, šjuka, ali to je strahota vidit koliko je to veliko" (Foto: Maja Bošković - Stulli, 1964.; Digitalizirani repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba (repozitorij.dief.eu))

Zapise je zabilježila etnografkinja Maja Bošković - Stulli (1922-2012.) s Instituta za narodnu umjetnost iz Zagreba, zaslužna za prikupljanje još nekih predaja o divovima na području Hrvatske. Prva predaja iz spomenutoga rukopisa (pod brojem 38), koji se čuva u Institutu za etnologiju i folkloristiku (IEF) iz Zagreba (* 1), sljedniku Instituta za narodnu umjetnost, potječe iz Opuzena. Gradić je smješten na ušću (delti) Neretve, na mjestu gdje se od glavnog toka rijeke (Velika Neretva) odvaja ka jugu sporedni tok (Mala Neretva), svega oko 9 kilometara od Jadranskoga mora.

Maja Bošković - Stulli predaju je pribilježila 20. rujna 1956. godine. Kazivačice su bile 60-godišnja Mila Mihaljević i 39-godišnja Marija Vitanović. Opuzenske žene istraživačici usmene književnosti ispričale su: "Ti džini su prije živili, to su bili veliki, strašni ljudi. Da su jendečili u Jasenskon ispod naše tvornice i našli su veliku žaru zemljanu i u žari češalj i ogledalo i čim je došao na zrak, da se sve raspalo. Onda su našli košćurina, šjuka, ali to je strahota vidit koliko je to veliko. To su kazali da su šjuki od džina.".

Stanovnice Opuzena navele su da su njihovi sumještani našli "košćurina, šjuka" u predjelu koji se zove Jasenska. Riječ šjuk, kako je u osvrtu na predaju zapisala Maja Bošković - Stulli, odnosi se na kost noge ili ruke. Jasenska je predio Opuzena sjeverozapadno od gradskog središta (naziv četvrti čuva Jasenska ulica). Tvornica u čijoj blizini je, po priči kazivačica, pronađen grob sa žarom, a potom i grobnica s kostima, zacijelo je bila tvornica koja se od 1951. godine razvila iz manjega pogona za proizvodnju prerađevina od voća i povrća, čiji počeci sežu u 1934. godinu. Ta tvornica postala je jezgrom Poljoprivredno-industrijskog kombinata (PIK) "Neretva", osnovanog 1959. godine (poduzeće je završilo u stečaju 1999.).

Iz iskaza Opuzenki doznajemo i da su grobovi pronađeni tijekom jendečenja, oblika melioracije u dolini Neretve kojom su stanovnici močvarno tlo pretvarali u obradivu površinu (* 2). Žene nisu rekle kada je došlo do toga otkrića, no ono se sigurno zbilo u prvoj polovici 20. stoljeća, kada se u delti Neretve provodilo jendečenje. Moguće je da su predmeti i kosti iskopani negdje prvih godina nakon Drugoga svjetskog rata, kada je u predjelu Jasenska već počela preobrazba pogona za preradu voća i povrća u buduću tvornicu PIK-a "Neretva". Kazivačice nisu veličinu pronađenih kostiju usporedile s dijelom tijela suvremenika, već su njihovu golemost naglasile riječima da "je strahota vidit koliko je to veliko". Kazivanje upućuje da su žitelji doline Neretve takve nalaze pripisivali džinima, kako su zvali drevne divove. Moguće je da naziv džini ima isti korijen kao i, primjerice, naziv gidi (đidi) za divove u Bukovici Dalmatinskoj ili, pak, naziv židi za divove u Istri (* 3).

Prije boravka u dolini Neretve, Maja Bošković - Stulli je istražujući usmenu književnost juga Hrvatske posjetila poluotok Pelješac. Tamo je čula dvije neobične predaje o rogatim ljudima, što naglašava u uvodnom dijelu rukopisa ”Folklorna građa Pelješca i Neretve”: "Zanimljiva tradicija o rogatim glavama / tekst br. 39, 40 / ima paralelu u Poljicima / ZNŽO X / 1905, str. 225 /.". Predaje o ljudima s rogatim glavama koje je čula na Pelješcu etnografkinja je, naime, usporedila sa zapisom svećanika i etnografa Frane Ivaniševića o nalazima rogatih lubanja iz Poljica (* 4).

Prva predaja s Pelješca (broj 39), iz općine Janjina, potječe iz sela Sreser. Maja Bošković - Stulli zabilježila ju je 15. rujna 1956. godine. Kazivačica Mare Perčević, rođena 1883. godine, ispričala joj je:

"Rogonjeva njiva tamo na Kraju zove se po tome da su bili rogati judi. Kažu da su nahodili glava rogatih kad su kopali kosture, od telesine ljudske, ne životinje.

Govorili da su bili jaki judi i da je jedna žena donila korito na glavi predući kudiju. Bit će korito jedno tri kvintala i više. Da su rogate bile žene i da su zato bile snažne."
.

Selo Sreser malo je lučko naselje smješteno u središnjem dijelu poluotoka, oko 3 kilometra sjeverno od naselja Janjina, a okrenuto je ka delti Neretve. Prema kazivačici, na jednom tamošnjem polju pronađeni su ljudski kosturi s rogatim lubanjama. Ti su kosturi potjecali, rekla je, od "jaki judi". Seljanka je posebice naglasila snagu rogatih žena, dapače je istaknula da su bile snažne upravo stoga što su imale rogove. U predaji Mare Perčević div(kinj)a je nosila težak teret na glavi usput "predući kudiju (kudjelja ili konoplja, nap. pis.)". Predaje o ženama divovima koje nose građevne ulomke na glavi, pri tome predući, česte su u gotovo svim dinarskim krajevima. U ovoj predaji iz Sresera div(kinj)a je na glavi nosila kameno korito za napajanje ovaca teško najmanje "tri kvintala". Rogata  drevna div(kinj)a s Pelješca nosila je na glavi, dakle, teret težak više od 300 kilograma (* 5).

I druga predaja s Pelješca (broj 40), koju je 17. rujna 1956. godine zapisala Maja Bošković - Stulli, svjedoči o nekadašnjem obitavanju rogatih ljudi na tome poluotoku. Izrekla ju je 61-godišnja Mare Urlić iz sela - lučice Drače, koje također pripada općini Janjina. Ovo selo smješteno je oko 2 kilometra sjeverno od naselja Janjina, a kao i susjedni Sreser okrenuto je ka delti Neretve. Kazivačica je predaju priopćila u samo dvije kratke rečenice:

"Nekada stari judi rađali se s rogovima. I ovde i u Podgori sam to čula.".

Premda izuzetno kratka, njezina predaja značajna je jer ukazuje na to da su se u davnoj prošlosti neki ljudi, ili pripadnici vrste bliske ljudima, rađali rogati. Iako se takav iskaz danas čini u najmanju ruku čudesnim, ipak se i u njemu može sakrivati makar zrnce povijesne istine. Podsjećam na razmjerno rijetke nalaze izduženih lubanja, u vezi s kojima je zadnjih godina sve više propitivanja oko toga potječu li od ljudi (i ako da, koji su sve mogući razlozi njihove izobličenosti) ili možda čak od nekog drugog oblika života. Rogati ljudi ili bića slična ljudima ne zaslužuju da ih se odbaci kao živuću pojavnost, svakako ne bez utvrđivanja i provjere svih činjenica koje mogu ići u prilog ili protiv takve tvrdnje (* 6).

Kazivačica je, rekavši da su "Nekada stari judi rađali se s rogovima", napomenula da je takvo predanje čula ne samo na Pelješcu, već i u Podgori. Mara Urlić, djevojačkog prezimena Miličić, rodom je, naime, bila iz zaselka Vruja (Vrulja), smještenog u blizini Jadranske magistrale, oko kilometar jugoistočno od gradića Podgore u Makarskome primorju.

Neobjavljeni zapisi Maje Bošković - Stulli od prije gotovo sedam desetljeća, pohranjeni pod naslovom ”Folklorna građa Pelješca i Neretve”, sadrže svjedočanstva očuvana kroz narodne predaje, kao i popratne bilješke etnografkinje, koji ukazuju na davno postojanje divova, ili divovima ili ljudima srodnih bića, čije su istaknuto obilježje bile rogate glave, i to na čak tri prostora u Dalmaciji: poluotoka Pelješca, Makarskoga Primorja i Poljica.

Goran Majetić, slobodni istraživač, 11. veljače 2023.

(* 1) Rukopis Maje Bošković - Stulli ”Folklorna građa Pelješca i Neretve” ima signaturu IEF rkp 257. Ovdje istaknute predaje zabilježila je pod rednim brojevima 38, 39 i 40 na stranicama 85, 86 i 87. Rukopis je dostupan na uvid i putem digitaliziranog repozitorija IEF-a.

(* 2) Prokopavajući (uglavnom ručno) kanale ili jendeke, usmjerene okomito na tok rijeke, iskopanu zemlju i mulj odlagali su na česticama između jendeka. Gomilanjem tla te su čestice izdignute iznad razine rijeke i mora, čime je izbjegnuto njihovo plavljenje i zaslanjivanje. Jendečenjem je stvoren "kazetni" krajobraz delte Neretve, po kojem je taj kraj i danas prepoznatljiv. Novonastali kanali jendeci služili su za prijevoz ljudi u čamcu trupici do svojih novostvorenih polja.

Jendečenje u delti Neretve počelo je nakon što se neučinkovitim pokazao prvi suvremeni pokušaj da se od malarične močvarne doline napravi obradiva površina. Nakon što je 1881-1889. preusmjeren tok Neretve od Ploča do Metkovića, tlo se pokušalo učiniti obradivim postupkom kolmacije. No, nanošenje plodnoga mulja rijeke na močvarna područja prolazom mulja kroz "tumbine" u nasipima koji su izgrađeni tijekom regulacije toka rijeke, nije pružio željeni učinak.

U neretljanskoj močvari ljudi su jendečenjem, to jest iskapanjem i nasipavanjem mulja i zemlje, sami stvarali obradivu zemlju do 1960. godine. Tada je s izgradnjom kanala za navodnjavanje, sustava za obranu od poplava te isušivanjem i desalinizacijom tla, sa svrhom dobivanja plodnog tla za uzgoj voća i povrća namijenjenog preradi, započeo novoosnovan PIK "Neretva" iz Opuzena.

(* 3) Pogledaj napis "Kostur diva u Bukovici: ”Glavina lucka ka najviši lonac od varćaka”".  Podsjećam i na osvrt (* 4) uz napis ”Svjedočanstvo očevidaca: ”Golemi kosturi u unutrašnjosti Istre”", u kojem je predstavljeno zapažanje etnografkinje Maje Bošković - Stulli, iz knjige ”Istarske narodne priče” iz 1959.: ”Naziv Židov, Žid podjeća jako na termine did, odnosno džid i džidovka, kojima se u nekim našim dinarskim krajevima obilježuju divovi ..."".

(* 4) Etnograf Frano Ivanišević u radu ”Polica - Narodni život i običaji”, objavljenom u glasilu ”Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena”, knjiga 10 svezak 2 iz 1905., prenio je svjedočanstvo kazivača o pronalasku - lubanja s rogovima: ”Nalazilo se rogati glava, koje bi utekle iz ruke, kad bi ji ko uzeja, a kažu, da su vidili tu glavu skakat po gomilan.”.

(* 5) Riječ kvintal potječe iz arapskoga jezika, a označava "uteg od sto jedinica" te je istoznačna s metričkom centom. U Hrvatsku je u upotrijebu ušla iz latinskoga (quintale) i njemačkoga (Quintal) jezika. Metrička centa ili kvintal, vrijednosti od 100 kilograma, koristila se sve do 1980., posebice za iskazivanje mase poljodjelskih proizvoda.

(* 6) Vezano uz nedoumice oko istraživanja i predstavljanja spoznaja o podrijetlu ljudi s izduženim lubanjama, upućujem na vrijedne napise slobodnog istraživača, dr. sc. Domagoja Nikolića iz Splita: "Kako se kalio koristan narativ" i "Čudnovate lubanje i povratak otpisanih".

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Maja Bošković - Stulli predaje o divovima sačuvala je i u neobjavljenom rukopisu ”Folklorna građa Pelješca i Neretve” iz 1956. godine (Izvor: Blog Muzeja i galerije Konavala (blog.migk.hr); ”Večernji list”, 22. rujna 2007.)

Maja Bošković - Stulli predaje o divovima sačuvala je i u neobjavljenom rukopisu ”Folklorna građa Pelješca i Neretve” iz 1956. godine (Izvor: Blog Muzeja i galerije Konavala (blog.migk.hr); ”Večernji list”, 22. rujna 2007.)

Predaja iz sela Sreser na poluotoku Pelješcu govori da su nekoć tamo ljudi "nahodili glava rogatih kad su kopali kosture" (Izvor: Digitalizirani repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba (repozitorij.dief.eu))

Predaja iz sela Sreser na poluotoku Pelješcu govori da su nekoć tamo ljudi "nahodili glava rogatih kad su kopali kosture" (Izvor: Digitalizirani repozitorij Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba (repozitorij.dief.eu))

Pogled na Opuzen s istoka: desno Velika Neretva, lijevo Mala Neretva; bivša tvornica PIK-a ”Neretva” nalazila se krajnje desno uz magistralnu cestu (gradsku obilaznicu) (Izvor: Gradonačelnik.hr (gradonacelnik.hr))

Pogled na Opuzen s istoka: desno Velika Neretva, lijevo Mala Neretva; bivša tvornica PIK-a ”Neretva” nalazila se krajnje desno uz magistralnu cestu (gradsku obilaznicu) (Izvor: Gradonačelnik.hr (gradonacelnik.hr))

Pogled s istoka na Sreser, gdje su nekoć "rogate bile žene i da su zato bile snažne" (Izvor: Adriatic.hr)

Pogled s istoka na Sreser, gdje su nekoć "rogate bile žene i da su zato bile snažne" (Izvor: Adriatic.hr)

Sreseru susjedno naselje Drače na Pelješcu, gdje su "nekada stari judi rađali se s rogovima" (Izvor: Adriatic.hr)

Sreseru susjedno naselje Drače na Pelješcu, gdje su "nekada stari judi rađali se s rogovima" (Izvor: Adriatic.hr)

Makarsko primorje između naselja Podgora i Drašnice, u kojem se također očuvala predaja o drevnim ljudima s rogatim glavama (Izvor: Direct-Croatia.hr (direct-croatia.hr))

Makarsko primorje između naselja Podgora i Drašnice, u kojem se također očuvala predaja o drevnim ljudima s rogatim glavama (Izvor: Direct-Croatia.hr (direct-croatia.hr))

Tematski povezane objave