Traže se mali miljokazi s ceste Lujzijane na području Prilišća i Netretića

Uz Lujzinsku cestu, građenu od Rijeke do Karlovca od 1803. do 1811. godine, osim 17 većih miljokaza nalazili su se i mali miljokazi. Veliki miljokazi bili su smješteni uz cestu na razmaku od po jedne austrijske poštanske milje, a mali na razmaku od po jednu šesnaestinu iste te milje ili 250 bečkih hvati. Kako 1 austrijska milja iznosi 4000 bečkih hvati, a 1 bečki hvat 1,896 metara, proizlazi da su mali miljokazi postavljeni na međusobnoj udaljenosti od oko 472 metra. Unutar svake milje bilo je, dakle, 15 malih miljokaza.

Tomislav Beronić 20.10.2020. Ceste • Središnja Hrvatska
Mali miljokaz s Brajakovog Brda 2009. godine s vidljivim oštećenjima od strojeva za šišanje grmlja (Foto: Lara Černicki i Stašo Forenbaher)

Mali miljokaz s Brajakovog Brda 2009. godine s vidljivim oštećenjima od strojeva za šišanje grmlja (Foto: Lara Černicki i Stašo Forenbaher)

Izvorni mali miljokazi, koji su uz Lujzijanu postavljani za vrijeme njezine izgradnje, bili su ”stupići” kvadratnog ”lica”, visine i širine oko 30 centimetara, s kružnim natpisnim poljem, okrenutim prema cesti. Unutar natpisnog polja bila je uklesana brojčana oznaka udaljenosti malog miljokaza od velikog miljokaza koji mu je prethodio, gledano iz smjera Rijeke. U gornjem retku bio je uklesan rimski broj koji je označavao redni broj prethodnog velikog miljokaza. U donjem retku bio je uklesan arapski broj koji je označavao redni broj malog miljokaza unutar jedne milje.

Ovi mali miljokazi veličinom i oblikom razlikuju se od viših krajputaša zaobljenog vrha, koji su uz Lujzijanu postavljani negdje na razmeđu 19. i 20. stoljeća. Jedan takav ”mlađi” krajputaš još se vidi nakrivljen s desne strane kolnika pred sam ulaz u Vukovu Goricu, kada mu se prilazi iz Prilišća. Na njega mi je pozornost skrenuo predsjednik Udruge za očuvanje kulturne i prirodne baštine "Zora" - Prilišće 1925 Nikola Volović.

Na posljednje sačuvane izvorne male miljokaze na širem karlovačkom području upozorili su Lara Černicki i Stašo Forenbaher u knjizi "Starim cestama do mora", objavljenoj 2012. godine. U knjizi su objavili fotografiju malog miljokaza koji se nalazio između naselja Netretić i Ladešić. Na fotografiji se, unatoč oštećenja koja je mali miljokaz pretrpio, jasno uočava uklesana brojčana oznaka: XV / 12. Oznaka upućuje da je taj mali miljokaz postavljen kao 12. po redu nakon velikog miljokaza u Gornjem Prilišću, udaljenog od Rijeke cestom Lujzijanom XV (15) autrijskih poštanskih milja.

Iz prepiske s ovim istraživačkim dvojcem iz Zagreba, koji je Lujzijanu upoznavao vozeći se njome biciklima, doznao sam da su prije Netretića, gledano iz smjera Karlovca, uočili još jedan mali miljokaz na Brajakovom Brdu. Oba ova mala miljokaza, koja su bila smještena uz desni rub kolnika, gledano iz smjera Karlovca, pokušao sam u tri navrata u proljeće 2021. godine pronaći, no uzalud. I Lara Černicki i Stašo Forenbaher javili su mi da ih niti oni posljednjih godina više nisu uspjeli pronaći.

Mali miljokazi s Lujzijane već zbog svoje male veličine bili su više izloženi oštećenjima i uništavanju. Dio ih je bez sumnje stradao pri proširivanju, preslagivanju i asfaltiranju pojedinih cestovnih dionica. Neki su vjerojatno odbacivani u obližnje jarke ili niz padine, a dio ih je možda i razbijen i korišten pri rekonstrukciji kolnika ili za neke druge potrebe gradnje. Posljednjih desetljeća preostali mali miljokazi, kao što svjedoče njihove fotografije, bivali su oštećeni strojevima za košnju trave i grmlja uz prometnicu; premali su da bi ih se u bujnom zelenilu uočilo. Očito je da su smetali, no zašto ih se nije sačuvalo i obavijestilo o nalazu Konzervatorski odjel u Karlovcu?

Možda još uvijek, u nekoj jaruzi ili grmlju, leži makar i okrhnut neki takav mali putni znamen. Postoji nada da bi se - i više od dva stoljeća nakon što su postavljeni, i unatoč raznim nedaćama kojima su izloženi - još uvijek moglo naići na nekog od njih. Ukoliko ne, prema fotografijama i sjećanju znamo kako su izgledali i koje veličine su bili te se može izraditi vjerna ”presnimka” nekog od njih. I priložiti, primjerice, uz obnovljeni veliki miljokaz s Lujzinske ceste u Prilišću. Na svima nama je - da učimo od naše zajedničke kulturno-povijesne baštine i da je zaštitimo i očuvamo za nova, mlada pokoljenja.

Goran Majetić, pisac i istraživač povijesti Karlovca i okolice, 30. svibnja 2021.

* Ukoliko nekog radoznalost i skrb za baštinu Lujzijane potakne da krene u potragu za malim miljokazima koji su nekoć stajali uz cestu, neka ga posluži i sreća. Pa ako isti i pronađe, molilio bih da o nalazu obavijesti pisca ovog napisa na e-mail [email protected]

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Mali miljokaz između Ladešića i Netretića 2006. godine (Foto: Lara Černicki i Stašo Forenbaher)

Mali miljokaz između Ladešića i Netretića 2006. godine (Foto: Lara Černicki i Stašo Forenbaher)

Tematski povezane objave