Stari toponimi na području Krnjaka

Prema vojnoj karti Karlovačkog generalata iz 1774.-1775. godine područje današnje općine Krnjak pripadalo je Slunjskoj pukovniji (“Sluiner Regiment“). Naziv današnjeg općinskog središta Krnjak, nalazi se na karti upisan kraj većeg objekta na mjestu današnje zgrade osnovne škole u obliku “Lieut Quart Kernyak“ što je oznaka ureda vojnog časnika u činu poručnika (njem. Lieutenant). To je jedini objekt na području od današnje državne ceste D-1 do današnjeg Podgorja, što upućuje na to da je samo selo Krnjak nastalo nakon 1774. godine.

Goran Majetić 12.10.2021. Ceste • Središnja Hrvatska
Isječak vojnog zemljovida Karlovačkog generalata iz 1774.-1775. godine s prikazom dijela područja današnje općine Krnjak (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Isječak vojnog zemljovida Karlovačkog generalata iz 1774.-1775. godine s prikazom dijela područja današnje općine Krnjak (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

U smjeru zapada u brijegu s desne strane ucrtano je groblje (“Begraebnys“) ispod kojega su most i dva mlina, sa svake strane mosta po jedan. Ucrtana su i dva vodotoka koji pritječu s južne strane: “Paukovizch Vrillo“ i “Merkajevo Vrillo“. Ovdje je zanimljivo istaknuti da je samo ovdje za vodotoke naziv na ikavici - vrilo, dok se na svim ostalim mjestima na ovom području koristi izraz vrelo. Glavni vodotok koji protječe do današnje državne ceste D-1 nema upisan naziv te se ulijeva u veći vodotok kojega danas zovemo samo Rijeka, a na karti je nazvan Trupinjska Rijeka u obliku “Trupinska Fluss“.

Naime, ono što danas zovemo mjestom Krnjak, u karti se zove selom Donjim Budačkim u obliku “D. Unter Budachki“. D je oznaka za selo od njemačkog Dorf. Preko područja današnjeg Grabovca Krnjačkog, Grabovca Vojnićkog i Hrvatskog Žarišta upisan je naziv Srednji Budački u obliku “Mittel Budachki“.

Zapadno od današnjeg Krnjaka u kartu je upisan toponim “Dubrava“ što je naziv koji je ostao do današnjih dana, zatim brdo “Mala Glavicza“, selo Stari Skrad, u obliku “Alt Skrad“, brdo “Kustinacz“ na području današnjeg Kozinca te Skradska gora koja dolazi u obliku “Skradszka Gora“.

Već tada je ucrtan stari grad Skrad kao “Altes Schloss Skrad“. Prema jugu od starog grada Skrada ucrtana je crkva “St. Gerog“ kraj sela “Szkrad“, na području današnjeg Donjeg Skrada i nešto dalje južnije na brdu iznad Korane toponim Stara crkva u obliku “Alte Kirch“.

U podnožju Skradske gore, istočno od crkve St. Gerog, upisan je vojni toponim “Lieutenants Quart von Szkrad“, poput onoga u Krnjaku, u blizini zemaljske ceste koja vodi od Slunja prema Karlovcu “Landstrasse von Sluin nach Carlstadt“. Dalje prema južnom dijelu današnje općine Krnjak upisani su toponimi “Vujanicha Berdo“ i selište “Maslich“ nedaleko od kojega je i prijelaz na Korani pod nazivom “Maslich Brod“ na području Gornjeg Skrada koji se pojavljuje u obliku “Ober Szkrad“. Na križanju glavne ceste Slunj Karlovac i ceste koja vodi do Mastich Broda nalazi se crkva “Mlada Nedilia“ ispod koje su brdo “Popovich“ te selo “Spareniak“ i selo “Slivniak“ u kojemu je kao i u Krnjaku ured poručnika “Leut. Quart“, a nešto južnije brdo “Veliun“ i “Marich Vrello“.

Istočno od Gornjeg Skrada nalazi se toponim za brdo “Aivazovak“ kraj kojega je “Kaurski Potok“ koji teče prema selu “Mratchay“ u kojemu je vojno zapovjedništvo “Hauptm Quart Trupiniak“ (što znači u rangu većem nego u Krnjaku), sjeverno od kojega je selo Gornji Budački upisano kao “Ober Budachky“, uz brdo “Kremen“, a zapadno od njega brda “Visi Baba“, “Pittino Berdo“ i “Ded“. Malo sjeverozapadno od njih spajaju se “Verbussa Potok“ i “Fundurlich Vrello“ kod brda “Dobrosavlevich“.

Cestom kroz Gornji Budački prema sjeveru dolazi se do crkve upisane kao “Nova Czerkva“ i uzvisine “Keserevo Brdo“ ispod kojega su “Czerni Potok“ i “Paradaiserov Potok“ iznad kojih se prema istoku podiže “Debelo Berdo“, te se nalaze toponimi “Debela Kosza“ i “Debela Kosza Stara“ koji i danas postoje pod jednim nazivom Debela kosa te vodotoci “Martinovich Vrello“, “Szakriveno Vrello“ i “Ledenik Potok“ koji se spajaju u “Kuplenszko Potok“.

Sjeverno od Debele kose nalazi se brdo “Jakovlievo“ i brdo “Radulovicha Poliana“ na koje se preko ceste prema Vojniću nadovezuju “Chulina kosa“ i “Chulino brdo“ i još sjevernije “Chulina Glava“ te brdo “Samograd“ istočno od kojega je brdo “Loszkunya“ kako se i danas naziva (Loskunja), do vodotoka “Merszin Potok“ u današnjem Grabovcu Krnjačkom. Ovdje je zanimljiva lokacija upisana kao “Schüss Statt“, što je oznaka za streljanu.

Dalje na sjever nižu se toponimi za brda “Czekinar“, “Szavich“, “Bossich“, “Cziganszko“ iza kojega je utvrda Zimić upisana u obliku “Altes Schloss Szimich“ ispod kojega teče “Szimich Potok“ sve do utoka u rijeku Radonju upisanu kao “Radonya Fluss“.

Zapadno od Zimića je tadašnje središte ovog kraja selo “Budachki“ u kojemu je zapovjedništvo “Hauptm. Quart“ s ucrtanom utvrdom, streljana “Schüss Statt“, zatim crkva “St. Michael“ ispod koje je “Mlakovacz Potok“, a sa sjeverne strane brdo “Pilino“ i još malo dalje brdo “Vukovo“. Zapadno od Budačkog je “Dugi Dol“, istog naziva je i danas, te cesta koja vodi kroz nenaseljen kraj do mjesta “Barillovich”.

S obzirom na to da o ovom području nema puno povijesnih podataka, ovime dajem svoj skromni doprinos u boljem shvaćanju prošlosti ovog zanimljivog kraja.

One koje zanima više mogu ovaj segment karte Karlovačkog generalata pronaći na ovoj poveznici.

Tomislav Beronić, slobodni istraživač, 19. ožujka 2021.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail:
[email protected]

Pogled s ruševina srednjovjekovnog utvrđenog grada Skrada ka sjeverozapadu na dolinu Korane (Foto: Biserka Beronić)

Pogled s ruševina srednjovjekovnog utvrđenog grada Skrada ka sjeverozapadu na dolinu Korane (Foto: Biserka Beronić)

Tematski povezane objave