Otkriven prastari kamenolom na brijegu Vinici

Vinica je oniža gorska kosa s istaknutim položajem nedaleko sutoka Mrežnice i Korane, koje oplakuju njezine padine sa sjevera i jugoistoka. Takav položaj, danas svega nekoliko kilometara udaljen od gradskih središta Karlovca i Duga Rese, vrlo vjerojatno je bio korišten i u dalekoj prošlosti. U dostupnim povijesnim izvorima nema spomena mogućih gradinskih naselja, svetišta, humaka (tumula), ... Bit će da nisu provedena istraživanja. Naime, Vinica (ipak) krije tragove drevnih ljudskih napora.

Goran Majetić 13.12.2021. Škrinje • Središnja Hrvatska
Stijena vapnenca na Vinici iz koje je nekoć davno nesumnjivo isklesan pravougaoni megalit (Foto: Goran Majetić)

Stijena vapnenca na Vinici iz koje je nekoć davno nesumnjivo isklesan pravougaoni megalit (Foto: Goran Majetić)

Kako je riječ o području na samom rubu plitkog krša, iz gorskog hrbata Vinice svako malo strše nakupine stijena i kamenja. ”Uspinjao sam se na nju puno puta, iz raznih smjerova, ali nisam skretao sa označenih staza. Čim sam danas napravio iznimku, nabasao sam na prastari kamenolom. Jednu prostranu ponikvu (također obilježje krša) okružuje "grozd" vapnenačkih stijena, od kojih su pojedine nekoć davno "rezane" i "sječene".”, istaknuo sam odmah po otkriću kamenoloma, na osobnom facebook profilu 4. siječnja 2020. godine. O nalazu sam istoga dana i izvijestio arheologa Konzervatorskog odjela Karlovac Krešimira Raguža. Na osnovu uvida u dostavljene mu fotografije, istaknuo je da je u pitanju vjerojatno antički kamenolom (* 1).

Ostavljam stručnjacima arheolozima da utvrde starost kamenoloma i njegovu točnu namjenu. Podsjeća me na slične nalaze s obronaka južnije Skradske gore, nasuprotnog brijega Kestenak i šireg područja Perjasice, gdje se na više mjesta mogu vidjeti i (polu)proizvodi dobiveni isklesavanjem: kameni sanduci i poklopci grobnih škrinja (sarkofaga). Smatra se da su na području starohrvatskih Gorica, kako se do novog vijeka nazivao kraj koji je obuhvaćao dio današnjeg Pokuplja južno od Kupe te prostor današnjeg Korduna, izrađivani tijekom rimske vladavine, u 2. i 3. stoljeću. Pojedini blokovi izdvojeni iz matične stijene teški su i nekoliko tona. Kako i kamo su prevoženi, posebna je priča s još uvijek obiljem nepoznanica (* 2). Oni koji su preostali u kamenolomima u pravilu su ili nezavršeni ili su oštećeni pri klesanju ili pokušaju premještanja.

Novootkriveni kamenolom na Vinici najbliži je gradu Karlovcu od do sada poznatih kamenoloma rimskih sarkofaga (škrinja) i urni (žara). Od gradskog središta udaljen je tek nešto više od 3 kilometra. Riječ je o kamenolomu koji se nalazi blizu samog hrpta Vinice, u jugoistočnom dijelu brijega povrh sela Belajska Vinica. Kamenolom se zapravo sastoji od samo jedne vapnenačke stijene - kamena živca, u kojoj se još uvijek dobro vide tragovi otklesavanja velikog pravougaonog monolita. U blizini stijene nema isklesane kamene škrinje ili žare, što upućuje da je kao izrađeni proizvod ili (vjerojatnije) poluproizvod prevezena na mjesto daljnje dorade ili korištenja kao grobnog lijesa.

Goran Majetić, slobodni istraživač, 13. prosinca 2021.

(* 1) Na padini Vinice povrh Belajskih Poljica zamijetio sam još jednu skupinu stijena koja možda skriva tragove ljudske obrade. I taj nalaz zaslužuje obilazak od strane stručnjaka, koji iako je dogovoren još nije ostvaren.

(* 2) Rasvjetljavanju tajni prijevoza višetonskih monolita iz kamenoloma sa šireg karlovačkog područja posvećeni su na portalu Budni Div sljedeći napisi: Otkriven novi kamenolom sarkofaga - u Straži nedaleko Duga Rese! (1.), Otkriven novi kamenolom sarkofaga - u Straži nedaleko Duga Rese! (2.), Podvodna arheologija: U potrazi za kamenom škrinjom iz Kupe kod Hrnetića, ...

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Vinica_kamenolom2.600.jpg Još jedan mogući kamenolom na Vinici, za čiju potvrdu su potrebna dodatna istraživanja (Foto: Goran Majetić)

Vinica_kamenolom2.600.jpg Još jedan mogući kamenolom na Vinici, za čiju potvrdu su potrebna dodatna istraživanja (Foto: Goran Majetić)

Tematski povezane objave