Nije li u Štrepcima doista bio kamenolom za stećke?

Već se podosta pisalo o kiklopskim zidinama u Štrepcima i svaka priča i tumačenje izaziva znatiželju.

Goran Majetić 05.03.2023. Megaliti • Izvan Hrvatske
Kiklopske stijene (zidine) poznate su u Štrepcima pod nazivom Vonjavka, dok se u zemljišno-knjižnom uredu vode kao Gradina (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Kiklopske stijene (zidine) poznate su u Štrepcima pod nazivom Vonjavka, dok se u zemljišno-knjižnom uredu vode kao Gradina (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Svaki obilazak lokacije uvijek "ponudi" nešto novo, pa tako i zadnji, jučerašnji (12. veljače 2023).

Na slici može biti "stećak / bilig sljemenjak" ili ”stećak / bilig u nastajanju”. Nadzemna visina je oko 1 metar dok je širina stećka u vrhu oko 80 centimetara. Pri vrhu kamena je obla ispupčena pravilna crta širine 4 centimetra koja "upućuje" na rad ljudskih ruku.

Lokalitet je u Štrepcima poznat pod nazivom "Vonjavka", dok se u zemljišno-knjižnom uredu (gruntovnica) vodi kao "Gradina".

Prva topografska karta urađena od strane Austro-Ugarske monarhije, a nakon Jozefinskog premjera (1870. godine) lokalitet naziva "Selište". Isti je u neposrednoj blizini područja koje se naziva "Kamenica" (istočno) i područja "Kamenovi" (zapadno). Odmah preko Štrepačke rijeke je lokalitet koji i danas nosi naziv "Slatine".

Vrijedno je i spomenuti da se od sredine prošlog stoljeća (vjerovatno i prije), građevinski materijal (kamenje) za veliki broj kuća u Štrepcima i Zoviku, manjim dijelom i u Boću, "lomio" upravo na ovoj lokaciji. Pored potrebe za građevinskim materijalom, kamen su koristili i mještani Štrepaca za izradu "tocilova" - kamenih okruglih bruseva.

Lokalitet je danas u privatnom vlasništvu (obitelj +Tunje Filipović-Jajić, Mijo Nikolić, Mato Pejić i obitelj +Mate Filipović-Lubine).

Filip Filipović, 13. veljače 2023.

Na austro-ugarskom zemljovidu iz 1870. godine položaj Vonjavka označen je toponimom Selište, u čijoj su neposrednoj blizini istaknuti toponimi Kamenica i Kamenovi (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Na austro-ugarskom zemljovidu iz 1870. godine položaj Vonjavka označen je toponimom Selište, u čijoj su neposrednoj blizini istaknuti toponimi Kamenica i Kamenovi (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Je li ovaj kameni blok na Vonjavci stećak / bilig sljemenjak ili stećak / bilig u nastajanju? (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Je li ovaj kameni blok na Vonjavci stećak / bilig sljemenjak ili stećak / bilig u nastajanju? (Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 13. veljače 2023.)

Tematski povezane objave