Da li smo na korak od rješenja misterije Kiklopskih stijena?!

Da li smo na korak od rješenja misterije Kiklopskih stijena?! Da, mislim da smo počeli slagati kockice koje će odgonetnuti misteriju Kiklopskih stijena u Štrepcima.

Goran Majetić 25.02.2023. Megaliti • Izvan Hrvatske
Korijen riječi Štrepci koja dolazi od talijanske riječi ”strapazzo” koja znači težak, naporan ili prisilan rad (Foto: Josip Lelić; Izvor: Facebok grupa Ravne Brčko 24, post od 19. siječnja 2023.)

Korijen riječi Štrepci koja dolazi od talijanske riječi ”strapazzo” koja znači težak, naporan ili prisilan rad (Foto: Josip Lelić; Izvor: Facebok grupa Ravne Brčko 24, post od 19. siječnja 2023.)

Zaista u današnjem ”virtualnom” svijetu moćnog Google-a svaka misterija postaje rješiva (ili skoro svaka).

Ipak, ovo otkriće pripisujem sebi, jer još nigdje nisam našao ili pročitao da je netko drugi na ovo pitanje odgovorio.

Ako jeste, volio bih da me dokazima demantira, stoga zadržavam autorsko pravo da sam prvi ovo pitanje riješio.

Naime, većina istraživača kada su Kiklopske stijene u pitanju baziralo se na traženju odgovora tko je i kada načinio Kilopske stijene no nitko od njih, bar koliko je meni poznato kroz dostupnu literaturu, nije rješavao pitanje od kuda dolazi ime Štrepci?

Poznajući povijest nastanka imena naših sela (toponimi) ili rijeka i potoka (hidronimi) može se zaključiti da prva imena dolaze na ove prostore s dolaskom Rimljana (27. godina prije Krista).

Jasno i zašto, jer su Rimljani bili prva civilizacija na ovim prostorima koja je sve zapisivala, crtala i pri tome davala imena.

Kako sada ne bih otišao daleko od teme držat ću se Štrepaca.

Ono što trebamo znati je da su Rimljani i Breučka plemena (Iliri), a koja su nastanjivala ove prostore, bili decenijama u strašnim ratovima. Na početku su Breuci do nogu potukli Rimljane zauzevši glavne rimske upravne centre Sirmium (Mitrovicu), a Dalmati Salonae (Solin). U tom ratu učestvovalo je preko stotinu tisuća vojnika s obje strane. Prvih godina rata Breuci su opustošili čitav Srijem. Ipak, kasnije je Breučki vođa Baton uvidio da ne može pobjediti mnogobrojene rimske legije te se predao.

Nakon predaje mnogi Breučki ratnici završili su kao roblje te odvedeni diljem svijeta da ratuju kao rimske legije.

Oni koji nisu otišli u rimske legije ostali su kao roblje da grade ceste, gradove a mnogi završili i na kamenolomima.

Da, kamenolomima!

I sada dolazimo do cilja ove priče!

Jedan od brojnih kamenoloma bile su i Kiklopske stijene u Štrepcima (napominjem da ovime ne negiram da su Kiklopske stijene kao kamenolom možda već i ranije postojale).

Tada Rimljani ovom lokalitetu i selu daju ime ŠTREPCI.

Dokaz za to leži u korijenu riječi Štrepci koja dolazi od talijanske riječi ”strapazzo”, a koja se izgovara ”Štrepaco”!

I tu nije kraj, pazite čuda, ”strapazzo” na talijanskom znači težak, naporan ili prisilan rad!

Zar Rimljani nisu govorili talijanski?

Zar rad roblja na kamenolonu nije bio naporan i prisilan rad?!

Bingo!

Štrepci su dobili ime po tome što su Rimljani upućivali roblje na prisilan rad, to jest slali su ih na ”strepazzo”!

Ovo je puni dokaz od kuda Štrepci nose ime te da je naselje staro preko 2.000 godina!

Pa dragi Štrepčani možete biti ponosni na svoju povijest i ime staro preko 2.000 godina !

Ovaj odgovor sa sobom nosi i odgovor na pitanje od kuda Štrepčanima znanje o obradi kamena, odnosno zašto su Štrepci od pamtivijeka bili poznati po pravljenju najkvalitetnijih belegija u regiji. Sada znamo i zašto!

Josip Lelić, 30. siječnja 2023.

Kada su ih Rimljani pokorili, ratnici iz plemena Breuci završili su kao robovi koji su, između ostaloga, radili i u kamenolomima (Foto: Filip Filipović; Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 20. siječnja 2023.)

Kada su ih Rimljani pokorili, ratnici iz plemena Breuci završili su kao robovi koji su, između ostaloga, radili i u kamenolomima (Foto: Filip Filipović; Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 20. siječnja 2023.)

Štrepci nose ime od prije 2 tisuće godina, a zacijelo je povezano s obradom kamena u kamenolomu na Kiklopskim stijenama (Foto: Filip Filipović; Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 20. siječnja 2023.)

Štrepci nose ime od prije 2 tisuće godina, a zacijelo je povezano s obradom kamena u kamenolomu na Kiklopskim stijenama (Foto: Filip Filipović; Izvor: Facebook stranica Štrepci, post od 20. siječnja 2023.)

Tematski povezane objave