Kostur diva pronađen nedaleko Motovuna u Istri

”U vili Branenzio, nedaleko od Motovuna, prije nekoliko godina pronađen je ukop u kojem se nalazilo tijelo goleme veličine koje se raspalo u prah. Govorilo se da je riječ o divu sličnom onom koji je pronađen u Pijemontu.”, zapisao je biskup iz Novigrada Istarskog, Giacomo Filippo Tomasini (1595-1655.; prezime se pravilno piše s jednim slovom ”m”, kako ga je pisao i sam Tomasini, nap. pis.), svećenik, pisac i povjesničar podrijetlom iz Padove u Italiji (* 1).

Goran Majetić 27.01.2023. Divovi • Istra i Primorje
Naselje Brkač (Bercaz, San Pancrazio di Montona): u prvome planu je suvremeno groblje, iza njega središnji sklop zgrada s crkvom Sveti Pankracije, a u pozadini se  nazire Motovun (Izvor: Facebook stranica Turističke zajednice općine Motovun - Visit Motovun, 12. svibnja 2021.)

Naselje Brkač (Bercaz, San Pancrazio di Montona): u prvome planu je suvremeno groblje, iza njega središnji sklop zgrada s crkvom Sveti Pankracije, a u pozadini se nazire Motovun (Izvor: Facebook stranica Turističke zajednice općine Motovun - Visit Motovun, 12. svibnja 2021.)

Tijekom obnašanja dužnosti biskupa u Novigradu Istarskom od 1642. do 1654. godine, Giacomo Filippo Tomasini prikupio je i građu za cjelovit zemljopisno-povijesni prikaz Istre. Premda je djelo pod naslovom ”Istoria d’Istria” pisao punih 12 godina, nije ga stigao dovršiti (* 2). Dosta podataka za taj rad Giacoma Filippa Tomasinija prikupio je župnik Pietro (Petar) Flego (?-1663.) iz Buzeta. Na nekoliko mjesta biskup je rukopisu izravno dodao župnikove cjelovite napise, što je pošteno istaknuo navodeći suradnikovo ime. Tako je, primjerice, u rukopis uvrstio izvještaj o povijesti, običajima i ljudima Buzeštine, kojeg je 1646. godine Pietro (Petar) Flego napisao upravo za potrebe biskupovog djela.

Rukopis Giacoma Filippa Tomasinija pohranjen je u Biblioteca Nazionale Marciana (Narodna knjižnica Sveti Marko) u Veneciji. Tiskan je tek 182 godine nakon njegove smrti. Tiskati ga je dao pravnik i povjesničar Domenico Rossetti (1774-1842.) iz Trsta, pod naslovom ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria” (Povijesno-zemljopisni osvrti na pokrajinu Istru”). Rukopis je objavljen u časopisu ”L Archeografo triestino” (Tršćanski arheograf”), svezak IV. iz 1837. godine, čiji je izdavač bila Dalla Tipografia Di Gio: Marenigh (Tipografija Giovanni Marenigh (Janez Marinič, podrijetlom Slovenac) iz Trsta. Djelo Giacoma Filippa Tomasinija predstavljeno je mjestimice skraćeno i izmijenjeno (* 3), u vidu osam cjelina (”knjiga”) sa završnim dodatkom.

Giacomo Filippo Tomasini navod u kojem izvještava o pronalasku kostura diva nedaleko od Motovuna uvrstio je u 5. cjelinu rukopisa, pisanog na talijanskom jeziku. Navod je istaknuo u poglavlju pod naslovom ”Motovun”, u kojem je predstavio zemljopisne i povijesne zanimljivosti i znamenitosti toga istarskog gradića i njegove okolice. Giacomo Filippo Tomasini izvještava da je kostur pronađen ”prije nekoliko godina”. Kako je svoje djelo pisao gotovo do pred smrt 1655. godine, taj kostur vjerojatno je otkriven oko 1650. godine. Možda je do njegovog otkrića došlo i nešto ranije, u drugoj polovici 1840-ih godina, no svakako u vrijeme kada je Giacomo Filippo Tomasini već obnašao dužnost biskupa u  Novigradu Istarskom.

Biskup je o pronalasku doznao pri jedome od brojnih susreta s vjernicima svoje biskupije, čije je župe redovito obilazio i pomno bilježio zapažanja o ljudima, događajima i krajevima koje je pohodio. Svjedoci pronalaska divovskog kostura izvijestili su biskupa da se nedugo po njegovom otkopavanju ”raspalo u prah”. Do rasipanja kostiju diva u koštanu prašinu došlo je zacijelo zbog njihovog prenaglog isušivanja. Kosti su po iskapanju očito brzo izgubile vlažnost, najvjerojatnije stoga što su ostale izložene toplom zraku i suncu. Pojava raspadanja kostiju nije bila rijetka niti pri ranim arheološkim iskapanjima, upravo zato što tadašnji istraživači nisu računali na takav ishod koji je ponajprije posljedica gubitka vlage u kostima (* 4).

Biskup Giacomo Filippo Tomasini u spomenutom navodu nadalje je istaknuo da je čuo da je kostur pronađen nedaleko Motovuna veličinom odgovarao kosturu diva otkrivenom u Pijemontu. Riječ je o naselju Završje (talijanski Piemonte d Istria), koje se nalazi povrh doline Mirne svega oko 5 kilometara sjeverozapadno od Motovuna (* 5). Što se tiče položaja ukopa iz kojega je iskopan kostur, naznačio je da se nalazio u  ”vili Branenzio”. Pisac je pod pojmom vila svakako mislio na vilu rustiku ili ladanjsku vilu. Vila rustika (latinski villa rustica) je starorimski izvangradski stambeni i gospodarski skup zgrada, koji je bio i središte zemljišnoga posjeda. U romaniziranim sredinama poput Istre (gdje su u Hrvatskoj ostatci rimskih ladanjskih vila najbrojniji), vila rustika nastavila je biti uobičajeni oblik naseljavanja seoskog područja i tijekom srednjega vijeka.

No, o kojem naselju nadomak Motovuna je riječ? Već spomenuti  istarski pravnik i povjesničar Domenico Rossetti pri obradi rukopisa Giacoma Filippa Tomasinija, za objavu 1837. godine u časopisu ”L Archeografo triestino” pod naslovom ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria”, pogrešno je istaknuo talijanski prijevod (”Branenzio”) hrvatskog naziva nekadašnje vile rustike, odnosno kasnijega sela nedaleko Motovuna.

Istarski pravnik, političar i povjesničar Carlo De Franceschi (1809-1893.), podrijetlom iz sela Gologorica kraj Pazina, prvi je javno ukazao da se pod tako iskrivljenim imenom vile ”Branenzio” zapravo krije istarsko selo Brkač. U napisu, pisanom na talijanskom jeziku, ”Pregiatissimo Signor Dottore!” (”Veleuvaženi gospodine doktore!”), objavljenom u tjedniku ”L Istria”, godina VII broj 35 od 28. kolovoza 1852. godine, između ostaloga zabilježio je: ”Biskup Cittanuove, Tommasini, u zapisu iz 1650., govori kako su u njegovo vrijeme u Bercazu kod Montone i u Piemontu pronađeni golemi kosturi; ...”. Talijanskom nazivu za selo Bercaz odgovara naselje hrvatskoga imena Brkač, smješteno nadomak gradića Motovuna (talijanski Montona).

Povjesničar Slaven Bertoša (1967.) iz Pule donosi još točniji položaj mjesta na kojem je sredinom 17. stoljeća otkriven divovski kostur. U radu ”Motovun i Motovunština u Novome vijeku”, objavljenom u glasilu ”Croatica Christiana Periodica”, broj 62 iz 2008. godine, u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba, naglašava da se ”grobnica u kojoj se nalazilo tijelo čovjeka-diva” nalazila u ”selu Brkaču (Villa di S. Brancatio o sia S. Pancratio)”. Istarski povjesničar pri tome se poziva na navod iz knjige ”Memorie sacre e profane dell’ Istria” (”Istarska povjesnica, duhovna i svjetovna” ili ”Sveta i svjetovna sjećanja na Istru”; djelo nije objavljeno u prijevodu na hrvatski jezik). To djelo 1968. godine na talijanskom jeziku objavio je Giusto Borri (1915-1973.), liječnik i povjesničar podrijetlom iz Poreča, u suradnji s Luigi Parentinom (1909-1997.), svećenikom, arhivistom i povjesničarem podrijetlom iz Novigrada Istarskog, u nakladi Tipografia Coana iz Trsta.

Riječ je o drugome dijelu rukopisa ”Delle memorie dell’Istria sacre e profane con la piu essata topografia, o sia descritione de’ luoghi, che sino hora s’ habbia veduto: il tutto tratto dall’opere de megliori scritti, et in spetie dalli scritti dell’eruditissimo Monsignor Giacomo Filippo Tomasini fu Vescovo di Citta Nova col parte seconda” (* 6), čije pisanje je 1681. godine završio liječnik, zemljopisac, povjesničar i književnik Prospero Petronio (1608-1688.) iz Trsta (* 7). Kako upućuje već sam naslov rukopisa, u njega je prenio podosta navoda iz rukopisa biskupa Giacoma Filippa Tomasinija, koje je za tu potrebu prilagodio. Opsežan rukopis nije uspio, kao niti njegov prethodnik, objaviti za života.

Naselje Brkač (talijanski San Pancrazio di Montona) nalazi se svega kilometar zapadno od gradića Motovuna i isto toliko južno od rijeke Mirne. Smješteno je na jugoistočnim obroncima brežuljaka Sandrin (93 m.n.v.). U povijesnim izvorima prvi puta spominje se u 12. stoljeću. No, pronalazak prapovijesne keramike na obližnjem brežuljku Šubjenta ukazuje da je to područje bilo naseljeno već od davnina. Na istome brežuljku, ali i na položajima Podšubjenta, Krancetići, kao i u samom Brkaču, utvrđeni su nalazi iz razdoblja antike.

Veća gospodarsko-stambena cjelina vila rustika (villa rustica) iz vremena rimske uprave nad Istrom nalazila se u Brkaču. U njoj se proizvodila građevinska keramika, krovne opeke i crjepovi. Središnji dio vile rustike preuređen je u ranome srednjem vijeku, kada je sagrađena i ranoromanička crkva Sveti Pankracije. Ta prva crkva u Brkaču nalazila se oko 50 metara južno od današnje istoimene crkve. Iz antičkoga razdoblja vile rustike potječe i groblje, koje je otkriveno na položaju Vrh, zapadno od crkve.

Gdje se u selu Brkač mogla nalaziti grobnica u kojoj su pronađeni ostaci istarskoga diva? Na mrežnim stranicama Lokalna akcijska grupa (LAG) Središnja Istra (lag-sredisnjaistra.hr), u poglavlju ”Bogato graditeljsko nasljeđe” napisa ”Općina Motovun”, ističe se: ”U Brkaču je crkva Sv. Pankracija izgrađena 1942. na mjestu starije iz 15 st. Oko ove crkvice nalazilo se groblje koje je vjerojatno ono o kojem 1681. piše tršćanski horograf i liječnik prema čijim zapisima je 1656. u Brkaču pronađena grobnica u kojoj se nalazilo tijelo čovjeka - diva koje se nakon otvaranja grobnice pretvorilo u prah.”.

Iz gornjeg navoda očito je da se pisac napisa ”Općina Motovun” poziva na već ranije predstavljen zapis liječnika, zemljopisca, povjesničara i književnika Prospera Petronia da u selu Brkaču ”prije četvrt stoljeća pronađena je grobnica u kojoj se nalazilo tijelo čovjeka-diva, ...” (* 8). U navodu se nadalje ukazuje da se grobnica s koštanim ostacima diva vjerojatno nalazila na području već spomenutog groblja iz vremena antike. To groblje bilo je smješteno zapadno od prvobitne crkve Sveti Pankracije, odnosno jugozapadno od istoimene današnje crkve (* 9). Oko stotinjak metara jugozapadno od položaja toga staroga groblja nalazi se suvremeno groblje u Brkaču.

Od izuzetnog značenja je već istaknuta činjenica da to groblje potječe iz antičkog razdoblja vile rustike. Ukoliko je div iz Brkača uistinu bio pokopan na tome mjestu, ta činjenica može ukazivati na to da je tu sahranjen možda već u starome vijeku. No, što ako je tu pokopan ranije? Nije li antičko groblje samo slijednik prethodnog ukopa divovskog prastanovnika toga kraja? U napisu ”Istine i laži o pronalasku divovskog kostura u istarskom gradu Labinu” ukazao sam, naime, na to da zapisi pojedinih antičkih pisaca govore o tome da su  posljednji divovi živjeli među ljudima još u starome vijeku. U svakome slučaju, ukop diva iz Brkača nalazio se, kako je to posvjedočio biskup Giacomo Filippo Tomasini, ”u vili Branenzio”. Dakle, svakako negdje unutar posjeda vile rustike u Brkaču.

Nalaz kostura tamošnjeg diva značajan je i po tome što je jedan od rijetkih za koji se zna njegova sudbina. Kostur je, naime, nepobitno uništen uslijed iskopavanja od strane ljudi koji nisu znali da pri tome valja voditi računa o zadržavanju vlažnosti otkrivenih kostiju. Time je zauvijek izgubljen tvarni dokaz opstojnosti toga istarskoga diva. Preostalo je tek svjedočanstvo pronalazača njegovog kostura, zabilježeno u rukopisu jednog od najučenijih Istrijana (Istrana) iz sredine 17. stoljeća. Bilješka Giacoma Filippa Tomasinija, iz oko 1650. godine, do sada je najstariji poznati zapis o pronalasku koštanih ostataka nekog diva na području današnje Hrvatske, na koji sam naišao tragajući za takvim pisanim izvještajima.

*
Kao i u slučaju pronalaska kostura diva u Labinu, i oko nalaza divovskih kostiju iz Brkača nedaleko Motovuna u novije vrijeme u sredstvima javnog priopćavanja mogu se pronaći podaci upitne istinitosti. U svakome slučaju, njihovu istinitost nije moguće potvrditi ili opovrgnuti jer nedostaju vjerodostojni izvori. Tako je, primjerice, u magazinu ”Nacional”, broj 461 od (u online izdanju) 14. rujna 2004. godine, objavljen napis Veljka Barbierija ”Crni tartufi za istarske divove”, u kojem pišući o kuharskom nasljeđu i umijeću iz Motovuna vezanom uz jela s gljivama crnim tartufima, spominje i tamošnje divove ”koji su jednom prije dolaska ljudi dugo vladali zemljom Istrom”.

Književnik i gastronom Veljko Barbieri (1950.) u spomenutom napisu, između ostaloga, napomenuo je: ”Legenda o njihovim (drevni istarski kraljevi, nap. pis.) rođacima, divovima preko kojih su pravedno i dobrohotno vladali Istrom, veže se uz slučajno otkriće austrijskih arheologa koji su pak krajem XIX. stoljeća tragajući za ostacima rimske Montone, u antici malog provincijskog ladanjskog gradića, pronašli neki neobično velik kostur, kažu dugačak gotovo dva i pol metra, kojemu se potom ubrzo, kao i toj čudnoj legendi izgubio svaki trag. Ostali su sarkofazi, natpisi i antički nadgrobnjaci, ali više nitko pouzdano nije mogao tvrditi da je onaj izgubljeni gorostasni kostur pronađen baš u Motovunu, po nekima upravo kraj današnjeg Kaštela, a po drugima na brdašcu iznad susjednog zaseoka Brkač.” (* 10).

Napis Veljka Barbierija nije, dakako, stručni rad te je razumljivo da u njemu nije spomenuo izvor(e) za navode koje je u radu iznio. Ostaje pitanje od kuda, ili od koga, je podatke o nalazu motovunskog diva ”izvukao” taj književnik i gastronom. Koji su to austrijski arheolozi pronašli kostur diva, kao slučajan nalaz, kopajući u potrazi za ostavštinom iz rimskoga doba? Koje godine su vršili iskopavanja? U kojem glasilu su objavili izvještaj o tome istraživanju, gdje među nalazima ne prešućuju niti ”neobično velik kostur, kažu dugačak gotovo dva i pol metra”? U dostupnim izvještajima o arheološkim istraživanjima i iskopavanjima na području Brkača i okolice nisam naišao niti na spomen tih istraživača niti takvog nalaza (* 11).

Moguće je da podatak o pronalasku kostura diva visokog umalo 2,5 metara zapravo i ne potječe iz stručnoga rada, a kamoli znanstvenoga. Pretpostavljam da je zapravo riječ o nečijem ”slobodnom viđenju” kratkoga izvještaja o otkriću kostura diva u Brkaču kojega je sredinom 17. stoljeća zapisao novigradski biskup Giacomo Filippo Tomasini. Pojednostavljeno rečeno, smatram da je netko nehotice, ako već ne s nekom namjerom, pogrešno predstavio javnosti podatke o tome otkriću. Do toga je moglo doći uslijed nepoznavanja izvornoga biskupovog navoda, iznošenja pretpostavki o  nalazu bez stvarnoga pokrića, podilaženju porivu maštanja, želje da se dodatnim ”činjenicama” privuče pozornost čitatelja, ...

Tako krivo upamćen izvještaj, ili pak svjesno ”obogaćen” izmišljenim dodacima, naposljetku je dospio i do pisaca koji napisima nisu samo obrazovali, već i zabavljali čitatelje. No, pisci koji su ili čuli takvu ”narodnu predaju” ili su je prenijeli iz nekog napisa, poput zanimljivosti iz turističkog vodiča, nisu ni slutili da možda sadrži i pogrešne navode. Kada se podaci ne provjeravaju, već samo prenose i šire, naposljetku svi dobivamo iskrivljene predodžbe o prirodi, ljudima i događajima. Naravno, lakše je javnosti ”prodati” priču da je iskopan ”neobično velik kostur, kažu dugačak gotovo dva i pol metra”, nego se izložiti upitnim pogledima, pa i podsmjesima ”sveznalica”, pišući o nalazu koštanih ostataka istinskih divova, visokih i do 4 i više metara.

U slučaju nalaza kostura iz Brkača ne znamo, doduše, koliko velikom divu je pripadao jer nam takav podatak biskup Giacomo Filippo Tomasini nije ostavio u nasljeđe. Istina je da bi se i kostur od ”samo” 2,5 metara njegovim suvremenicima, ali i nama danas, doimao uistinu golem naspram prosječne visine novovijekog žitelja Istre. Gotovo je sigurno da je i u rimsko doba, na koje nas upućuje Veljko Barbieri navodom o otkriću kostura u kulturnom sloju iz vremena antike, bilo izuzetno visokih pojedinaca, a moguće čak i nekih zajednica (o čemu i izvještavaju neki antički povjesničari).

Ono što je, međutim, neisigurno, ako ne i malo vjerojatno, je da je ”neobično velik kostur, kažu dugačak gotovo dva i pol metra” uopće otkopan negdje kod Motovuna ili Brkača krajem 19. stoljeća. Da je pronađen, makar i slučajno, bez sumnje bi o tome ostao pisani trag. Bilo je to vrijeme kada ”cenzura” na takve vijesti još nije uzela maha. No, izvještaja ”austrijskih arheologa” - nema. Što se mene tiče, kud sreće da se vjerodostojno svjedočanstvo o tome (za sada navodnom) otkriću naposljetku ipak pojavi!

Kod govora o podacima vezanim uz pronalazak divovskog kostura u selu Brkač, valja istaknuti da se u pojedinim napisima, posebice na mrežnim stranicama, mogu pronaći i oni koji tek u manjoj mjeri iskrivljuju sliku o tome otkriću od prije čak 370 i više godina. Naime, u jednom od takvih napisa može se pročitati: ”Tommasini (prezime je uistinu Tomasini, nap. pis.) je zabilježio i ... otkriće divovskih kostura prilikom uređenja korita Mirne ...”. A u drugome se dodaje još jedan detalj, pa tako ”Priča tvrdi da je po nalogu biskupa Tomasinija uređivano korito rijeke Mirne, a prilikom radova na riječnom koritu otkriveni su divovski kosturi.” (* 12).

Istina je, međutim, da novigradski biskup Giacomo Filippo Tomasini nigdje u svojem rukopisu nije naglasio da je divovski kostur (a kamoli više njih!) otkriven prilikom uređenja korita Mirne. Dapače, to uređenje niti ne spominje, niti piše da je takav zahvat naložio. Uostalom, takva opsežna i gospodarski korisna radnja nije niti spadala u njegovu nadležnost, iako je njegovo mišljenje svakako moglo imati utjecaja pri donošenju takve odluke od strane svjetovnih vlasti.

Naposljetku, nikome ne zamjeram na spomenutim greškama i greškicama. Svjestan sam da ih činimo svi, pa tako i sam - koliko god se trudio istražiti i provjeriti što više navoda i podataka. Smatram tek dužnošću ukazati na pogreške, ili u najmanju ruku upitne navode, koje sam kao takve uočio i razotkrio, kako se isti ne bi ponavljali i ubuduće.

Goran Majetić, slobodni istraživač, 27. siječnja 2023.

* Pogledajte i preostala dva napisa o nalazima kostiju divova u blizini Motovuna: "Svjedočanstvo očevidaca: ”Golemi kosturi u unutrašnjosti Istre”" i "Ogromna lubanja iz grobnice u istarskom gradiću Završje".

(* 1) Giacomo Filippo Tomasini s 15 godina pristupio je redovnicima crkvenog reda San Giorgio in Alga u Veneciji. Diplomirao je teologiju na Sveučilištu u Padovi 1619. U Padovi je potom obnašao brojne crkvene dužnosti. Zbog širenja bolesti kuge sklonio se 1633. u Cortela di Vo Euganeo (Cortela je dio općine Vo u Euganejskim brdima, u pokrajini Padova, u regiji Veneto). Od 1639. boravio je u Rimu, kao prvi imenovani vizitator svojeg crkvenog reda.

Za biskupa Novigradske biskupije imenovan je u prosincu 1641. Od 2. prosinca 1642. živio je svake godine tijekom zime i proljeća u Novigradu Istarskom, gdje je postavljen na dužnost biskupa. Biskup Giacomo Filippo Tomasini u svojem rukopisu ”Istoria d’Istria”, u poglavlju 11. ”Palazzo episcopale, e vescovi di Cittanova” knjige 3., ističe: ”... uživam od početka studenog do sredine svibnja (u Novigradu, nap. pis.); ostatak godine boravim u Bujama na manje lošem zraku”. U Buje se sklanjao ”... pred malaričnom groznicom koja je pogađala Novigrad jer se nalazi(o) u blizini močvarnog ušća rijeke Mirne.”, spominju povjesničari Miroslav Bertoša (1938.) i Slaven Bertoša (1967.) iz Pule u natuknici ”Tomasini Giacomo Filippo”, objavljenoj 2005. na mrežnim stranicama Istrapedia - Istarska internetska enciklopedija (istrapedia.hr). U natuknici ujedno naglašavaju: ”Bio je doktor teologije, polihistor, pisac filozofskih i nabožnih djela, biografija, eruditskih bibliografija, kataloga i “tabula“.”. Giacomo Filippo Tomasini pisao je i arheološke rasprave o rimskim spomenicima, popraćene crtežima.

(* 2) Povjesničari Miroslav i Slaven Bertoša u već spomenutoj natuknici Istrapedije ukazuju da je djelo Giacoma Filippa Tomasinija ”... nastalo na temelju znanstvenih istraživanja, prikupljanja arhivskih i knjižnih podataka, ali i obilazaka Istre, proučavanja svakodnevnoga života njezinih žitelja, njihovih običaja, načina obrade zemlje, ubiranja plodova, narodnih vjerovanja ..., predrasuda i praznovjerja, kao i flore, faune, geologije i sl. To je multidisciplinarno djelo ujedno i prilog povijesti, etnologiji, antropologiji, sociologiji i mentalitetu ljudskih skupina, poznavanju tadašnjega istarskog društva i prirodnog okoliša.”.

(* 3) Domenico Rossetti ”... je kratio dijelove izvornika koje je smatrao suvišnima te prilagođavao Tomasinijeve izričaje talijanskom jeziku XIX. stoljeća. Pritom su mnogi hrvatski pojmovi krivo transkribirani i postali neprepoznatljivi, a mnogi su zanimljivi podaci izbačeni pa je djelo izgubilo na cjelovitosti i vjerodostojnosti.”, napominju Miroslav i Slaven Bertoša u prethodno spomenutoj natuknici Istarske enciklopedije.

Domenico Rossetti pohađao je studij filozofije na Sveučilištu u Grazu, gdje je diplomirao pravo 1800. Vrativši se u Trst radio je kao odvjetnik, od 1802. u službi gradske uprave, a kasnije i kao tužitelj. U Trstu se isticao doprinosom kulturnom i društvenom životu. Proučavao je živote i djela pojedinih značajnih Talijana. Gradskoj knjižnici u Trsu ostavio je bogatu zbirku rukopisa i povijesnih izvora. Pisao je radove o povijesti Trsta i Istre. Pokrenuo je 1829. časopis ”L Archeografo triestino” (”Tršćanski arheograf”; s podnaslovom ”Raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e l Istria” (”Zbirka podlistaka i vijesti za Trst i Istru”), u kojem je 1837. objavio i prerađeni rukopis Giacoma Filippa Tomasinija ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria”.

(* 4) Suvremeni arheolozi nastoje kosti istražiti dok su još vlažne, prije nego što se pretvore u prah. Uvriježno se smatra da su kosti posljednji ljudski preostatak koji se razgrađuje nakon ukopa pokojnika. Postupak razgradnje počinje kada mikroorganizmi ”nastane” pokopane kosti. Kod suvremenih ukopa, od leša preostaju samo kosti u pravilu nakon oko 80 godina. S daljnjim protokom vremena, smanjuje se udio kolagena koji kostima daje mekoću te počinju biti krhke i pucati. Kosti se nerijetko posve raspadnu još u lijesu u grobnici. Od kostiju naposljetku preostaje tek mineral hidroksiapatit u obliku prašine. Od ljudskog kostura najduže u cijelosti ostaju sačuvani zubi. U arheologiji se analizom hidroksiapatita u zubima i kostima (ispituje se odnos udjela sadržanog kalcija i stroncija) može približno ustanoviti čime se pokojnik prehranjivao, pošto taj mineral ima i ulogu skladišta pojedinih kemijskih tvari u tragovima.

(* 5) Biskup Giacomo Filippo Tomasini, uspoređujući koštane ostatke divova pronađenih nedaleko naselja Montona (Motovun) i Piemonte, ukazao je na naselje Piemonte d Istria (Istarski Pijemont), poznato i pod nazivom Završje. Svakako nije mislio na istoimenu pokrajinu u sjeverozapadnoj Italiji. U rukopisu je, naime, zabilježio samo spoznaje i zapažanja o Istri, prikupljene tijekom obnašanja dužnosti biskupa u Novigradu Istarskom. Da je pod talijanskim imenom Piemonte mislio na istoimeni istarski gradić, potvrđuje njegova posveta zasebnog poglavlja u rukopisu tome naselju i njegovoj okolici, pod naslovom ”CAPITOLO XXVII. Piemonte Castello.”, u kojemu osim toga uistinu spominje i nalaze ostataka divova iz toga kraja. Te nalaze predstavljam u zasebnom napisu.

(* 6) Tršćanski liječnik i horograf Prospero Petronio rukopis je priredio kao knjigu podijeljenu u dvije cjeline. Prva cjelina, koja se odnosi na sjevernu Istru, smatra se izgubljenom. Knjiga ”Memorie sacre e profane dell’ Istria” iz 1968., koja je objavljena čak 287 godina (!) po dovršetku rukopisa, donosi, dakle, tek drugi dio rukopisa Prospera Petronia u kojem je opisao uglavnom južnu Istru.

(* 7) Obitelj Prospera Petronia bila je podrijetlom iz Kopra. Potpisivao se i pseudonimom Propecio Sperono. Prijevod njegovog rukopisa glasi: ”Duhovna i svjetovna povjesnica Istre s najtočnijom topografijom, ili opisima mjesta, kojoj smo do sada svjedočili: sve preuzeto iz djela najbolje napisnih, a posebice u drugom dijelu iz napisa veleučenog monsinjora Giacoma Filippa Tomasinija koji je bio biskup Novigrada”.

Jedan primjerak rukopisa bio je pohranjen u kapucinskom samostanu u Kopru, a drugi u arhivu Frari u Veneciji, gdje ga je 1821. otkrio svećenik, pisac, istraživač, izumitelj i sakupljač starina Pietro Mattia Stancovich (Petar Matija Stanković; 1771-1852.) iz Barbana u Istri. Rukopisom Prospera Petronia poslužilo se više povjesničara, među kojima i u ovome napisu već ranije spomenuti Carlo De Franceschi.

(* 8) Prospero Petronio je, slijedeći navod iz rukopisa svojeg prethodnika, biskupa Giacoma Filippa Tomasinija, naglasio da u selu Brkaču ”prije četvrt stoljeća pronađena je grobnica u kojoj se nalazilo tijelo čovjeka-diva, koje se, nakon otvaranja, pretvorilo u prah” (”gia 25 anni fu trovato una sepultura spaventosa con un Corpo di smisurata grandezza che si risolve in polvere”). Kako je Prospero Petronio pisanje svojega djela priveo kraju 1681., iz njegove bilješke proizlazi da je tamošnja grobnica s kosturom diva pronađena najkasnije 1656. Uistinu je pronađena nekoliko godina ranije, što govori da je Prospero Petronio vrijeme pronalaska tek približno procijenio.

(* 9) Na položaju današnje crkve Sveti Pankracije, prva crkva izgrađena je u 15. stoljeću. Župom Brkač u to vrijeme upravljali su svećenici glagoljaši, koji su služili mise na staroslavenskom jeziku. Ta glagoljaška crkva u više navrata je obnavljana, da bi 1941. godine bila posve srušena. Već naredne godine na njezinim temeljima gradi se današnja crkva, posvećena 1944.

Arheološki muzej Istre iz Pule, od veljače do travnja 2002. te u kolovozu 2003., obavljao je zaštitna arheološka sondiranja i arheološki nadzor na položaju Sveti Pankracije u selu Brkač, unutar granica prostora predviđenog za izgradnju novoga Doma za psihički bolesne odrasle osobe Motovun. Djelatnici spomenutog Muzeja u navedenom razdoblju otvorili su na tome prostoru više sondi, prosječne dubine od 90 do 180 centimetara.

Voditeljica istraživanja, arheologinja Ondina Krnjak iz Arheološkog muzeja Istre u radu ”Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovuna”, objavljenom u glasilu toga Muzeja ”Histria archaeologica”, broj 35 iz 2004., između ostaloga napominje: ”Na istraženoj površini, osim ostataka gradnji (antika, rani srednji vijek), urušenih tragova etno-graditeljstva, te određenog broja pokretnih nalaza iz spomenutih razdoblja, nađeno je kasnosrednjovjekovno / novovjekovno groblje. ... Staro mjesno groblje bilo je uglavnom smješteno na padinama zapadno i južno od crkve Sv. Pankracija, koja je porušena 1941. godine. Vrijeme njegova nastanka poprilično je nejasno i samo ga se okvirno može datirati od 13. do 15. stoljeća.”.

Od grobalja u Brkaču iz ranijih razdoblja arheološki je istražen još samo dio nekropole smještene na sjevernoj padini stožastog brežuljka Vrh. Istražena 24 groba nalazili su se na neobrađenom dijelu zemljišta uz put koji je vodio od zadnjih kuća naselja Brkač na sam Vrh. Povod za to sustavno istraživanje, provedeno 1962. od strane djelatnika Arheološkog muzeja Istre iz Pule, bili su nalazi grobova na tome položaju, na koje su naišli mještani tijekom poljoprivrednih radova u više navrata još od 1934.

Voditelj istraživanja, arheolog toga Muzeja Branko Marušić (1926-1991.), cjelovit izvještaj provedenog iskapanja predstavio je u radu  ”Ranosrednjovjekovna nekropola na Vrhu kod Brkača”, objavljenom u muzejskom časopisu ”Histria archaeologica”, godina 10 svezak 2 iz 1979. U tome radu ustvrdio je da istraženi grobovi potječu iz 7. i 8. stoljeća, da su u njih pokopane većinom žene, djeca i mladi uz nekolicinu muškaraca te da je najduži kostur imao svega 163 centimetra.

(* 10) Sličan navod objavio je četiri godine kasnije, u zbirci "Priče o divovima: zbirka kratkih SF i fantasy priča: 7. Festival fantastične književnosti, Motovun-Pazin, 8.-9. kolovoza 2008.”, novinar Davor Šišović (1965.) iz Pazina u svojstvu urednika te izbirke, objavljene u izdanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. "Priče o divovima" treća je zbirka priča sa spomenutog Festivala, koji je 2008. bio posvećen stogodišnjici objavljivanja knjige Vladimira Nazora "Veli Jože".

Književnik, prosvjetni radnik i prevoditelj Vladimir Nazor (1876-1949.) tu knjigu objavio je 1908. u Ljubljani, u izdanju Hrvatska knjižnica u nakladi Matice slovenske. Vladimir Nazor, koji je 1903-1918. bio profesor na gimnaziji u Pazinu, priču ”Veli Jože” inače je prvi puta objavio u novinama ”Balkan” iz Trsta, kao podlistak u nastavcima, počevši od 1. rujna 1907. Junak te priče je div iz sela Branence nedaleko Motovuna. Naziv sela iz kojeg potječe Veli Jože ukazuje da je Vladimir Nazor bio upućen u navod biskupa Giacoma Filippa Tomasinija o nalazu kostura diva u selu Brkač, i to iz biskupovog rukopisa tiskanog pod naslovom ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria” u časopisu ”L Archeografo triestino” 1837. Urednik toga izdanja, pravnik i povjesničar Domenico Rossetti, selo Brkač po nekadašnjoj istoimenoj vili rustici imenovao je na talijanskom jeziku - pogrešno - ”villa di Branenzio” (pravilan naziv bio bi ”villa di Pancratio”.

Davor Šišović je navod sličan navodu Veljka Barbierija dogodine objavio i u napisu ”Nazorov ”Veli Jože””, u glasilu ”Sušačka revija”, broj 64 iz 2009., ističući da su austrougarski arheolozi u vrijeme prije nego što je Vladimir Nazor počeo pisati priču o motovunskom divu ”pronašli kostur čovjeka ili čovjekolika bića dugačak dva i pol metra” u Motovunu ili negdje na području između Motovuna i Brkača te da ”struka danas ne može pouzdano na prvi upit reći o čemu se radi”.

Tijekom pripreme ovoga napisa pitao sam Davora Šišovića za izvor tih podataka. Odgovorio je da potječu od pisca koji se oslanjao na navod biskupa Giacoma Filippa Tomasinija, no nije se mogao sjetiti o kome je riječ. Je li taj pisac uopće bio upućen u izvorni biskupov navod? Je li neke podatke izmislio ili je i sam tek prenio nečije maštovito viđenje biskupovog izvještaja? Je li o nalazu zatražio mišljenje nekog (nekih) stručnjaka - arheologa? Je li moguće da upitani o tome iskapanju ništa nije znao (nisu znali) reći stoga jer do predmetnog iskapanja nikada nije niti došlo?

(* 11) Arheolog Branko Marušić iz Arheološkog muzeja Istre u Puli, u radu  ”Ranosrednjovjekovna nekropola na Vrhu kod Brkača”, objavljenom 1979. u glasilu toga Muzeja ”Histria archaeologica”, u kojem izvještava o istraživanju dijela groblja provedenom u Brkaču 1962., ističući raniju neistraženost toga kraja navodi nekolicinu starijih izvora u kojima se spominju arheološka istraživanja i nalazi na području Brkača i okolice. Niti jedan od tih radova ne sadrži ništa o nalazu kostura diva kod Motovuna ili Brkača.

Prvi izvor je rad ”Storia di Montona - con  appendice  e  documenti” (”Povijest Motovuna - s dodatkom i dokumentima”), objavljen 1891. u Trstu u časopisu ”Archeografo triestino”, nova serija svezak 17, kojeg je napisao Luigi Morteani (1854-1936.), povjesničar i prosvjetni radnik podrijetlom iz Motovuna. Drugi izvor je rad koji je napisao povjesničar i prosvjetni radnik Bernardo Benussi (1846-1929.), podrijetlom iz Rovinja, ”Dalle annotazioni di Alberto Puschi per la Carta archeologica dell’Istria” (”Iz bilješki Alberta Puschija za arheološku kartu Istre”), objavljen 1928. u istome časopisu, serija 3 svezak 14 (42). Dapače, u tome radu, kao što je napomenuo arheolog Branko Marušić, ”područje Motovunštine izostavljeno je u cjelini u inače veoma bogatom prikazu arheoloških nalazišta Istre”.

Treći izvor je napis ”Elenco dei doni pervenuti al Museo Archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale, durante l anno 1887” (”Popis darova koje su primili Zemaljski arheološki muzej i Društvena knjižnica tijekom godine 1887.”), objavljen u glasilu ”Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e Storia Patria”, svezak 3 iz 1887. Četvrti izvor je napis ”Relazione morale della Societa per gli anni 1896-97.” (”Moralno izvješće društva za godine 1896-97.”), objavljen u istome glasilu, svezak 13 iz 1898., tiskanim u Poreču u izdanju Societa Istriana di Archeologia e Storia Patri (Istarsko društvo za arheologiju i zavičajnu povijest). U ta dva napisa spominju se tek rimski novci pronađeni u Brkaču i darovani tome Društvu.

Posljednji od starijih radova koje spominje Branko Marušić je napis ”Inscriptiones Italiae, vol. X - regio X, fasc. II - Parentium”, kojeg je 1934. u Rimu objavio epigrafik i prosvjetni radnik Attilio Degrassi (1887-1969.) iz Trsta, kao dio većeg rada posvećenog natpisima iz vremena Rimskoga carstva. U navedenom napisu obradio je i objavio rimskodobne natpise Poreštine i sjeverne Istre, a spomenuo je i sve izvore i literaturu o antičkim natpisima koji su nađeni na tome području.

(* 12) Na napis ”Biskup Giacomo Filippo Tommasini”, objavljen 26. veljače 2020. na inače vrijednim i zanimljivim stranicama cvergla blog (cverglablog.blogspot.com), koji sadrži ovaj navod, upozorila me prosvjetna radnica Manja Kostelac - Gomerčić iz Otočca, na čemu srdačno zahvaljujem. S istoga bloga potječe i drugi navod, o biskupovom nalogu uređenja korita Mirne, koji je objavljen 11. studenog 2019. u napisu ”Istra zemlja divova”.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Giacomo Filippo Tomasini je tijekom obnašanja dužnosti biskupa u Novigradu Istarskom zabilježio i svjedočanstvo o pronalasku kostura diva u selu Brkač nedaleko Motovuna (Izvor: ”Le glorie de gli Incogniti o vero gli huomini illustri dell Accademia de  signori Incogniti di Venetia”, 1647. (anonimna gravura))

Giacomo Filippo Tomasini je tijekom obnašanja dužnosti biskupa u Novigradu Istarskom zabilježio i svjedočanstvo o pronalasku kostura diva u selu Brkač nedaleko Motovuna (Izvor: ”Le glorie de gli Incogniti o vero gli huomini illustri dell Accademia de signori Incogniti di Venetia”, 1647. (anonimna gravura))

Buzetski župnik Pietro (Petar) Flego na slici koja se čuva u župnoj crkvi Uznesenje Marijino u Buzetu (Izvor: Facebook stranica Buzet u sjećanjima - Memoria Pinguentina, post od 10. ožujka 2022.)

Buzetski župnik Pietro (Petar) Flego na slici koja se čuva u župnoj crkvi Uznesenje Marijino u Buzetu (Izvor: Facebook stranica Buzet u sjećanjima - Memoria Pinguentina, post od 10. ožujka 2022.)

Rukopis biskupa Giacoma Filippa Tomasinija tiskan je tek 182 godine nakon njegove smrti, u skraćenom izdanju u časopisu ”L  Archeografo triestino” iz 1837. godine, pod naslovom ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria” (Izvor: Google Books (books.google.hr))

Rukopis biskupa Giacoma Filippa Tomasinija tiskan je tek 182 godine nakon njegove smrti, u skraćenom izdanju u časopisu ”L Archeografo triestino” iz 1837. godine, pod naslovom ”De Commentarj storici-geografici della Provincia dell’ Istria” (Izvor: Google Books (books.google.hr))

Selo Brkač (San Pancrazio di Montona) nalazi se oko kilometar zapadno od gradića Motovuna i isto toliko južno od rijeke Mirne (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Selo Brkač (San Pancrazio di Montona) nalazi se oko kilometar zapadno od gradića Motovuna i isto toliko južno od rijeke Mirne (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Grobnica u kojoj su pronađeni ostaci diva nalazila se negdje unutar posjeda rimske vile rustike u Brkaču, nedaleko tamošnje crkve Sveti Pankracije (Izvor: Facebook stranica Turističke zajednice općine Motovun - Visit Motovun, 12. svibnja 2021.)

Grobnica u kojoj su pronađeni ostaci diva nalazila se negdje unutar posjeda rimske vile rustike u Brkaču, nedaleko tamošnje crkve Sveti Pankracije (Izvor: Facebook stranica Turističke zajednice općine Motovun - Visit Motovun, 12. svibnja 2021.)

Sustavna arheološka istraživanja manjih dijelova starih grobalja u Brkaču proveli su 1962. te 2002-2003. godine djelatnici  Arheološkog muzeja Istre iz Pule (Izvor: ”Histria archaeologica” (Ondina Krnjak ”Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovuna”), 2004.)

Sustavna arheološka istraživanja manjih dijelova starih grobalja u Brkaču proveli su 1962. te 2002-2003. godine djelatnici Arheološkog muzeja Istre iz Pule (Izvor: ”Histria archaeologica” (Ondina Krnjak ”Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovuna”), 2004.)

Djelo ”Memorie sacre e profane dell’ Istria” objavljeno 1968. godine, u kojemu je tiskan drugi dio rukopisa iz 1681. godine liječnika, zemljopisca, povjesničara i književnika Prospera Petronija (Izvor: Lettoriletto (lettoriletto.it))

Djelo ”Memorie sacre e profane dell’ Istria” objavljeno 1968. godine, u kojemu je tiskan drugi dio rukopisa iz 1681. godine liječnika, zemljopisca, povjesničara i književnika Prospera Petronija (Izvor: Lettoriletto (lettoriletto.it))

Tematski povezane objave