Stražbenica

Zanimljivosti oko ličke rijeke Jadove, koje sam kroz objave na Facebook-u do sada obradio, mahom su nepoznate široj javnosti. Ipak, jedan lokalitet, također nepoznat široj javnosti, u stručnim krugovima je itekako poznat i obrađen.

Goran Majetić 02.10.2022. Gradine • Lika i Velebit
Brdo Stražbenica iznad sela Vrebac, nedaleko rijeke Jadove. Jasno se vidi najmanje jedna terasa.

Brdo Stražbenica iznad sela Vrebac, nedaleko rijeke Jadove. Jasno se vidi najmanje jedna terasa.

Brdo Stražbenica, iznad sela Vrebac, nedaleko Jadove, vrijedno je arheološko nalazište na kojem su otkriveni tragovi života iz vremena Japoda. Još 1897. godine arheolog Josip Brunšmid vrši iskapanja na ovom lokalitetu. U svom izvješću o Stražbenici zabilježio je: "... gdje su koljebe od pletera stojale u osam oplitkih terasa, što se jedna niže do druge".

Danas je vrlo teško prepoznati 8 terasa, ali nekoliko ih se sasvim jasno vidi. Na terasama su stajale kuće, a cijelo brdo je vjerojatno bilo opasano zaštitnom ogradom od drveta. Sve što je tada Brunšmid pronašao pohranjeno je u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Godine 1957. na isti lokalitet dolazi tada mlada arheologinja Ružica Drechsler-Bižić. Na već istraženim lokacijama ona pronalazi nove predmete, a zahvaljujući svjedočenju lokalnog stanovništva pokreće iskapanja na obližnjem lokalitetu Velika njiva.

Sve pronalaske sa Stražbenice arheolozi smještaju u period od kasnog brončanog (od 1300. do 800. godine pr. Kr.) do mlađeg željeznog doba (od 500. do 332. godine pr. Kr.). Važno je naglasiti da su Brunšmid i Drechsler-Bižić arheolozi sa iznimno bogatom znanstvenom biografijom koju možete potražiti na internetu.

Neposredno ispod Stražbenice nalazi se vrlo zanimljiv lokalitet Crkvina na kojem se naziru temelji nekoliko nepoznatih građevina. Okolo se vide grobovi označeni položenim i okomitim masivnim kamenim pločama. Prilikom nedavnog posjeta primijetio sam na jednoj okomitoj ploči uklesan široki prsten, a na jednoj položenoj ploči primijetih uklesan četverolist (vidi slike). Izbočeni četverolist na površini ploče podsjeća na sličnu tehniku ukrašavanja kao kod stećaka. Starost ovog groblja nije posve jasna no vjerojatno je nastalo u srednjem vijeku.

Tijekom istog posjeta primijetio sam na Stražbenici, na jednoj terasi, da su divlje svinje prekopale zemlju. Malo sam štapom zagrebao i pojavilo se nekoliko sitnih ulomaka keramike, više komada kućnog lijepa (mješavina gline i pepela koja se prije 2000 godina koristila za oblaganje kuća) i nekoliko zanimljivih kamenčića pravilnog oblika od vapnenca (vidi sliku).

Na kraju, dodajmo cijeloj priči malo aktualnog senzacionalizma. Stražbenica, kao što se može vidjeti na slikama, ima relativno pravilan stožasti oblik. Uvidom u satelitsku snimku može se prepoznati kvadratna baza brda. Uvidom u HOK kartu (Hrvatska osnovna karta) izohipse također pokazuju određenu pravilnost. Je li Stražbenica u neka pradavna vremena bila piramida? Ostavljam Vašoj mašti da ponudi odgovor.

Faruk Islamović, 9. srpnja 2021.

* Pogledajte prethodne napise o prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini uz rijeku Jadovu: Izvor rijeke Jadove, Štulića kula, Kameni prijelazi preko Jadove, Vodena špilja i Špilja i vidikovac Šupljača.

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili
njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora -
portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca,
potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Brunšmid je prije 120 godina vidio 8 terasa. Ja sam ih primjetio 3-4. Ova terasa je najbolje očuvana.

Brunšmid je prije 120 godina vidio 8 terasa. Ja sam ih primjetio 3-4. Ova terasa je najbolje očuvana.

Satelitska snimka otkriva kvadratnu bazu Stražbenice.

Satelitska snimka otkriva kvadratnu bazu Stražbenice.

HOK (Hrvatska osnovna karta) otkriva pravilnosti u obliku izohipsa. Užitak za maštovite :-)

HOK (Hrvatska osnovna karta) otkriva pravilnosti u obliku izohipsa. Užitak za maštovite :-)

Pored Stražbenice nalazi se lokalitet Crkvina. Položeno kamenje koje viri iz trave su grobovi.

Pored Stražbenice nalazi se lokalitet Crkvina. Položeno kamenje koje viri iz trave su grobovi.

Lokalitet Crkvina i intrigantne, vertikalno postavljene, kamene ploče. Jedna ploča ima uklesan široki prsten.

Lokalitet Crkvina i intrigantne, vertikalno postavljene, kamene ploče. Jedna ploča ima uklesan široki prsten.

Kamen sa uklesanim širokim prstenom.

Kamen sa uklesanim širokim prstenom.

Kamen sa uklesanim širokim prstenom.

Kamen sa uklesanim širokim prstenom.

Nadgrobna ploča sa uklesanim četverolistom.

Nadgrobna ploča sa uklesanim četverolistom.

Četverolist na jednoj horizontalno postavljenoj nadgrobnoj ploči.

Četverolist na jednoj horizontalno postavljenoj nadgrobnoj ploči.

Ovo sam pronašao na jednoj od terasa Stražbenice: 1. ulomci keramike; 2. kamenčići od vapnenca koji imaju jedan istaknuti brid i tri zaobljene strane. Kao da su oblikovani da se drže između tri prsta; 3. komadi kućnog lijepa. Lijep je smjesa gline i pepela koja se prije više od 2000 godina koristila za oblaganje kuća.

Ovo sam pronašao na jednoj od terasa Stražbenice: 1. ulomci keramike; 2. kamenčići od vapnenca koji imaju jedan istaknuti brid i tri zaobljene strane. Kao da su oblikovani da se drže između tri prsta; 3. komadi kućnog lijepa. Lijep je smjesa gline i pepela koja se prije više od 2000 godina koristila za oblaganje kuća.

Tematski povezane objave