Stazama Budnog Diva: Trupinjak

Trupinjak je u vrijeme Vojne Krajine bio, možemo to slobodno reći, na svom vrhuncu. U tom je selu, naime, bilo zapovjedno mjesto satnika, odnosno kapetana u ondašnjoj vojsci. Na karti iz 1774-1175. godine jasno je ucrtan objekt i ograđeno dvorište, pretpostavljam visokom drvenom ogradom, uz kojega je oznaka “Hauptm. Quart.“ (njem. Hauptman - satnik, kapetan).

Goran Majetić 23.11.2021. Utvrde • Središnja Hrvatska
Otprilike uz rub šumarka, koji se vidi desno od vršne zaravni brijega u Trupinjaku, naziru se tragovi zapovjednog mjesta kapetana u vojsci Vojne Krajine (Foto: Tomislav Beronić)

Otprilike uz rub šumarka, koji se vidi desno od vršne zaravni brijega u Trupinjaku, naziru se tragovi zapovjednog mjesta kapetana u vojsci Vojne Krajine (Foto: Tomislav Beronić)

Zanimljivo je da su zapovjedna mjesta satnika imali još Donji Budački i Hrvatski Blagaj, dok su današnje općinsko sjedište Krnjak te Gornji Skrad-Čatrnja imali zapovjedna mjesta poručnika, dakle nižeg čina. Povijesne okolnosti su, naravno, učinile svoje i Trupinjak iz kojega se nekada kontrolirala granica prema “Turskoj Hrvatskoj“ preko Klokoča sve do Kladuše, izgubio je na značenju.

Od same zgrade zapovjednika Trupinjaka danas nije ostalo ništa vidljivo. Tek se na lokaciji naziru konture glavnog objekta vjerojatno kamenog temelja i ostataka nosivog zida, sve pokriveno humusom i lišćem (* 1).

Ne isključujem mogućnost da je taj dio donjeg zida napravljen od kamena crkve sv. Martina koja je bila nekih 500-600 metara južnije na blagoj uzvisini. Ne bi bilo prvi puta da su starije kamene građevine korištene kao izvor materijala za nove objekte.

Negdje sam pročitao da su zgrada, ograda i ostali objekti bili drveni - od trupaca, što je mogući korijen toponima Trupinjak.

Naša Povijesno-putopisna družina obišla je u nedjelju 7. studenog 2021. godine ovu lokaciju, nakon što smo postavili ploču s glagoljskim natpisom Sveti Martin na približnom mjestu stare glagoljaške župe, vodeći se kartama koje donosimo uz ovaj napis.

Nismo imali puno toga za vidjeti, no ipak smo bili zadovoljni i danom i šetnjom, a i činjenicom da smo, barem simbolično, bili vjerojatno prvi turisti koji su posjetili Zapovjedno mjesto satnika Carske i Kraljevske (K&K) vojske Trupinjak. Kako li to samo gordo zvuči, zar ne?

Tomislav Beronić, 13. studenog 2021.

(* 1) Pojedini istraživači pretpostavljaju da se na položaju znanom kao Trupinjak, prije nego što je tu stolovao kapetan Vojne Krajine, nalazio utvrđeni srednjovjekovni Vojnović grad. Uistinu se i danas, u neposrednoj blizini, na topografskim kartama (izvor: geoportal.dgu.hr) ističe toponim Vojnović Brdo. Na jednoj karti toponim je naznačen tek 100-200 metara sjevernije od ostataka zapovjednog mjesta i očito se tiče šireg područja. Na drugoj označava susjedni brijeg i zaselak (na prvom zemljovidu istaknutom pod imenom Matijevići) koji se pruža zapadno od položaja zapovjednog mjesta, povrh lijeve obale potoka Jarčevca. Uz plemiće Vojnoviće bilo je vezano i područje današnjeg naselja Vojnić.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail:
[email protected]

Područje Trupnjaka na zemljovidu Karlovačkog generalata iz 1774-1775. godine, na kojem je istaknut položaj kapetanskog zapovjedništva “Hauptm Quart Trupiniak“ (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Područje Trupnjaka na zemljovidu Karlovačkog generalata iz 1774-1775. godine, na kojem je istaknut položaj kapetanskog zapovjedništva “Hauptm Quart Trupiniak“ (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Kamene temelje nekadašnjih vojnih zgrada prekrio je debeli sloj humusa (Foto: Tomislav Beronić)

Kamene temelje nekadašnjih vojnih zgrada prekrio je debeli sloj humusa (Foto: Tomislav Beronić)

Gledani sa strane, temeljni ostaci zapovjednog mjesta u Trupinjaku slične na izdužene nasipe, visoke 1-2 metra (Foto: Tomislav Beronić)

Gledani sa strane, temeljni ostaci zapovjednog mjesta u Trupinjaku slične na izdužene nasipe, visoke 1-2 metra (Foto: Tomislav Beronić)

Isječak iz zemljovida 2. vojne izmjere iz 1865-1869. godine, s naznačenim toponimima Trupinjak, Mala Crkvina i Vojnović Brdo (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Maps and Plans:  Croatia (1865–1869) - Second military survey of the Habsburg Empire (maps.hungaricana.hu))

Isječak iz zemljovida 2. vojne izmjere iz 1865-1869. godine, s naznačenim toponimima Trupinjak, Mala Crkvina i Vojnović Brdo (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Maps and Plans: Croatia (1865–1869) - Second military survey of the Habsburg Empire (maps.hungaricana.hu))

Blage neravnine u zemljanom pokrovu otkrivaju smjer pružanja zidova na Trupinjaku (Foto: Tomislav Beronić)

Blage neravnine u zemljanom pokrovu otkrivaju smjer pružanja zidova na Trupinjaku (Foto: Tomislav Beronić)

Tematski povezane objave