Urna u pročelju crkve Sveti Mihovil u Erdelju

Crkva Sveti Mihovil Arkanđel nalazi se u naselju Erdelj nedaleko Generalskog Stola. Smještena je na blagoj uzvisini ponad desne obale rijeke Dobre. Prvi puta se spominje 1743. godine kao drvena i ruševna crkva. Ubrzo je na istom mjestu sagrađena crkva od kamena, koja će od 1790. do 1829. godine biti župnom crkvom.

Goran Majetić 06.09.2021. Škrinje • Središnja Hrvatska
Premda je izgrađena u razdoblju baroka, crkva Sveti Mihovil Arkanđel zadržala je prepoznatljiv izgled srednjovjekovne hrvatske crkvice (Foto: Goran Majetić)

Premda je izgrađena u razdoblju baroka, crkva Sveti Mihovil Arkanđel zadržala je prepoznatljiv izgled srednjovjekovne hrvatske crkvice (Foto: Goran Majetić)

Premda je nova crkva izgrađena u doba razvijenog baroka, zadržala je uobičajeni izgled srednjovjekovne hrvatske crkvice s jednobrodnom lađom, trostranim svetištem i preslicom za zvona iznad ulaza. Zidovi i svod svetišta zidani su lomljenim kamenom i u unutrašnjosti žbukani vapnenim mortom. Na vanjskom pročelju novija je cementna žbuka. Već trošna crkva sveobuhvatno i temeljito obnovljena je, pod stručnim nadzorom konzervatora, 2014. godine. Obnovu su izvršili radnici poduzeća Grasa d.o.o. iz Zagreba, a platila ju je Župa Sveti Antun Padovanski iz Generalskog Stola. Radovima su prethodila konzervatorsko-restauratorska istraživanja.

Pri zidanju crkve u desni donji kut pročelja, s njezine ulazne strane, ugrađen je epigrafski spomenik iz rimskog doba. Riječ je o sanduku urne ili žare, za koju su žitelji toga kraja kazali da potječe s nalazišta Crkvišće iz nedalekog zaselka Vali (dio sela Lauši). Povjesničar Radoslav Lopašić imao je prigodu vidjeti spomenik dok još pročelje crkve nije bilo ožbukano. U glasilu ”Arkiv za povjestnicu jugoslavensku”, broj 11 iz 1872. godine, u odgovoru na pitanja izdavača, Društva za jugoslavensku povjestnicu i starine, istaknuo je: ”Prieko rieke Dobre u Generalskom stolu nadjeno je takodjer starinah rimskih, a u crkvici njegda Župnoj u Erdelju, upravo naprotiv kupalištu Lešču, uzidan je kamen sa rimskim napisom, kojeg nisam mogao pročitati.”.

Ovaj spomenik iz starog vijeka spominje i arheolog Domagoj Perkić u knjizi ”Antičke nekropole u speleološkim objektima, kamenolomi i naselja na području Korduna”, objavljenoj 2019. godine. Za ulomak rimskog epigrafskog spomenika napominje: ”Smješten je u donjem desnom kutu, a prilikom obnove i žbukanja crkve dio gdje se nalazio natpis ostavljen je neožbukan. Prema dostupnim podatcima i on je donesen s položaja Crkvišće u Valima. S obzirom na kontekst nalaza kao i njegov izgled neupitno je riječ o rimskom natpisu. Iako je vidljiv samo dio, može se pretpostaviti da se nalazi na sanduku urne, upisan u pravokutno polje. Natpis je samo djelomično čitak, odnosno nije poznato ime osobe čiji su ostaci bili u urni, ali dio natpisa ANN VIX XXX svjedoči da je riječ o nadgrobnom spomeniku i osobi koja je živjela 30 godina.”.

Spomenik je srećom sačuvan kao spolij (dio starije građevine ili spomenika uporabljen za gradnju novog zdanja), o čemu spomenuti istraživač i pisac kaže: ”Naime, takvi predmeti pogodni su kao građevinski materijal, de facto gotovi kameni blokovi koji su se mogli ugrađivati u profane i sakralne objekte.”. Dio natpisa koji se može iščitati na ulomku sanduka urne uzidanom pri dnu pročelja crkve Sveti Mihovil Arkanđel u Erdelju, prema zapisu Domagoja Perkića glasi: ...A SCANI / ANN VIX XXX

Goran Majetić, 26. kolovoza 2021.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Epigrafski spomenik ugrađen je u desni donji kut pročelja s ulazne strane crkve (Foto: Goran Majetić)

Epigrafski spomenik ugrađen je u desni donji kut pročelja s ulazne strane crkve (Foto: Goran Majetić)

Ulomak latinskog napisa na urni potvrđuje da je riječ o nadgrobnom spomeniku (Foto: Goran Majetić)

Ulomak latinskog napisa na urni potvrđuje da je riječ o nadgrobnom spomeniku (Foto: Goran Majetić)

Tematski povezane objave