Tragom drevnih dalmatinskih divova - 2. dio

Kraj sela Tugare u Poljicama u Dalmaciji, podno vrha Mošnice (Primorska kosa planine Mosor) nalazi se kiklopska mlinica s presušenim izvorom.

Goran Majetić 13.07.2022. Megaliti • Dalmacija
Toni Kačić - Bartulović i Domagoj Nikolić razgledavaju kiklopsku mlinicu nedaleko sela Tugare

Toni Kačić - Bartulović i Domagoj Nikolić razgledavaju kiklopsku mlinicu nedaleko sela Tugare

Nedaleko od mlinice nalazi se i kamena formacija koja pomalo sliči na dolmen; daleko je to od pravog dolmena, možda su divovi sagradili sklonište za kakve svoje životinje.

Zahvala splitskom zaljubljeniku u starine Toniju Kačiću - Bartuloviću koji nas je ovdje doveo 2014. godine.

Sljedeća kiklopska formacija nalazi se na vrhu brda Mošnice na kojoj je sagrađena crkva svetog Maksima u 10. stoljeću. Oko te crkve nalaze se brojni antički grobovi.

Zidine crkve prvi puta spominje povjesničar i arheolog don Ante Škobalj u svojoj knjizi “Obredne gomile“, objavljenoj 1970. godine, ali bez rasprave o tome da li je crkva na temeljima drevne građevine.

Tek uvidom u njegove fotografije primjetili smo da je riječ o nečem što bi moglo biti drevnije, što nas je navelo da istražimo ove zidine 2013. godine.

Dakle, i u ovom slučaju domaća arheologija spava na radnim mjestima, da ne spominjemo koliko se skrivanjem i negiranjem drevnosti ovih građevina koči razvoj arheološkog turizma u nas.

Dodak: nevjerojatan zid ograde privatne kuće u Tugarama najbolji je primjer kontinuiteta drevne poligonalne suhozidne gradnje u naših ljudi.

Kao šta našim žilama teče ilirska krv, tako i mnogo toga ilirskog dolazi iz nesvjesnog.

Vinko Klarić, slobodni istraživač iz Šibenika, 13. srpnja 2022.

* Napis je izvorno objavljen na facebook stranici Iliri su Slaveni / Illyrians are Slavs 22. siječnja 2020. Priložene fotografije snimili su Vinko Klarić i Domagoj Nikolić tijekom obilazaka Poljica 2013. i 2014.

** Vrijedan napis koji promiče drevnu megalitsku kulturu na području dalmatinskih Poljica: Dolmen in Dalmatia?

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Tragom drevnih dalmatinskih divova u Poljicama 2014. godine

Tragom drevnih dalmatinskih divova u Poljicama 2014. godine

Napuštena kiklopska mlinica u blizini sela Tugare u Poljicama

Napuštena kiklopska mlinica u blizini sela Tugare u Poljicama

Kamena građevina nedaleko kiklopske mlinice koja sliči na dolmen

Kamena građevina nedaleko kiklopske mlinice koja sliči na dolmen

Jesu li drevni divovi sagradili sklonište na svoje životinje?

Jesu li drevni divovi sagradili sklonište na svoje životinje?

Domagoj Nikolić i Toni Kačić - Bartulović uz zagonetnu megalitsku građevinu u Poljicama

Domagoj Nikolić i Toni Kačić - Bartulović uz zagonetnu megalitsku građevinu u Poljicama

Kiklopsko zdanje su i zidine podno stare crkve Sveti Maksim na vrhu brda Mošnice

Kiklopsko zdanje su i zidine podno stare crkve Sveti Maksim na vrhu brda Mošnice

Zidine crkve prvi puta spominje povjesničar i arheolog Ante Škobalj u knjizi “Obredne gomile“, objavljenoj 1970. godine

Zidine crkve prvi puta spominje povjesničar i arheolog Ante Škobalj u knjizi “Obredne gomile“, objavljenoj 1970. godine

Zadiviljujući kiklopski zid podno crkve Sveti Maksim, kojeg ”službena” arheologija uopće se spominje

Zadiviljujući kiklopski zid podno crkve Sveti Maksim, kojeg ”službena” arheologija uopće se spominje

Zid ograde privatne kuće u Tugarama svjedoči da sačuvanom nasljeđu megalitske kulture u Dalmaciji

Zid ograde privatne kuće u Tugarama svjedoči da sačuvanom nasljeđu megalitske kulture u Dalmaciji

Tematski povezane objave