Megalitske kuće divova iz Kostanja

Tragom drevnih dalmatinskih divova - 1. dio. Megalitske kuće drevnih dalmatinskih divova u Kostanjama (Poljice) ... s nadvratnicima od 3-3,5 tona!

Goran Majetić 11.07.2022. Megaliti • Dalmacija
Megalitske kuće drevnih dalmatinskih divova u Kostanjama s nadvratnicima od 3-3,5 tona!

Megalitske kuće drevnih dalmatinskih divova u Kostanjama s nadvratnicima od 3-3,5 tona!

Kao što sam naziv asocira na kosti, tako nam narod kazuje da su se tu pronalazile kosti divova. Također, svugdje oko Kostanja nailazimo na poljske terasaste podzide kiklopski zidane. S pravom možemo reći da je ovo nekad bilo selo kiklopa.

Da nas ne zavara veličina ulaza, nekad su se kod običnih seljačkih kamenih kuća radili vrlo mali ulazi, tako da je ova dimenzija ulaza u kuće kiklopa prevelika za obične ljude u starijim vremenima, a danas je normalna jer do drvenih vrata se lakše dođe nego prije.

A i narod kaže da su stari ljudi bili divovi, ali su radili male kuće pa su im noge virile van - pola diva u kući, a pola na dvoru. Kiklopske kuće u Kostanjama su otkrivene tek 2010. godine od strane slobodnog istraživača Domagoja Nikolića. Sam ili sa suradnicima, on je otkrio mnogobrojne kuće kiklopa po Dalmaciji.

Vinko Klarić, slobodni istraživač iz Šibenika, 11. srpnja 2022.

* Napis je izvorno objavljen, uz veći izbor fotografija, na facebook stranici Iliri su Slaveni / Illyrians are Slavs 16. siječnja 2020. Priložene fotografije snimio je pisac članka.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Narod kaže da su stari ljudi bili divovi, ali su radili male kuće pa su im noge virile van - pola diva u kući, a pola na dvoru.

Narod kaže da su stari ljudi bili divovi, ali su radili male kuće pa su im noge virile van - pola diva u kući, a pola na dvoru.

Vinko Klarić u obilasku jedne od kiklopskih kuća u Kostanjama.

Vinko Klarić u obilasku jedne od kiklopskih kuća u Kostanjama.

Kiklopske kuće u Kostanjama otkrio je tek 2010. godine slobodni istraživač Domagoj Nikolić iz Splita.

Kiklopske kuće u Kostanjama otkrio je tek 2010. godine slobodni istraživač Domagoj Nikolić iz Splita.

Za nauku u Hrvatskoj to su obične seljačke kuće građene prije 150 godina, a u Grčkoj to su antičke građevine.

Za nauku u Hrvatskoj to su obične seljačke kuće građene prije 150 godina, a u Grčkoj to su antičke građevine.

Slaganje blokova na ovaj način, ali puno manjih dimenzija danas se u narodu naziva slaganje "na čiklop" (”na kiklop”).

Slaganje blokova na ovaj način, ali puno manjih dimenzija danas se u narodu naziva slaganje "na čiklop" (”na kiklop”).

Svugdje oko Kostanja nailazimo na poljske terasaste podzide kiklopski zidane.

Svugdje oko Kostanja nailazimo na poljske terasaste podzide kiklopski zidane.

Današnje slaganje "na čiklop" u Poljicama.

Današnje slaganje "na čiklop" u Poljicama.

Tematski povezane objave