Stazama Budnog Diva: Krajačeva pećina

Do Krajačeve pećine nije posebno teško doći, mada nije baš ni usput. S glavne ceste D-1 koja od Karlovca vodi prema Slunju odvojite se lijevo u selu Budačka Rijeka prema Trupinjaku i držite se ceste nekoliko kilometara sve do kamenoloma. Ne možete ga promašiti sve i da hoćete. Nastavite preko mosta desno u selo Mala Crkvina. Držite se i dalje asfaltirane ceste koja vijuga kroz dolinu. Ta cesta je nekada bila jako važna prometnica, ucrtana u sve karte Vojne Krajine. Razlog tome je staro zapovjedno mjesto Trupinjak (Hauptman. Quart.) koje do sada još uvijek nije podrobnije istraženo.

Goran Majetić 22.11.2021. Utvrde • Središnja Hrvatska
Ulazni dio Krajačeve pećine lako je dostupan za razgled (Foto: Tomislav Beronić)

Ulazni dio Krajačeve pećine lako je dostupan za razgled (Foto: Tomislav Beronić)

Dakle, tom povijesnom cestom vozite do kraja asfalta, pa nastavite zemljanim putem do križanja na kojemu skrenite desno prema zapadu. To područje zove se Mračaj. Tom dolinom protječe potok čije je vrelo u neposrednoj blizini Krajačeve pećine.


Kad nakon 500 metara na brijegu ispred ugledate kuću (iza nje je malo dalje još jedna i tu je kraj puta), s lijeve strane imate odvojak koji vodi u dolinu. Nemojte autom tamo ulaziti - teško da ćete ga izvući bez traktora.

Dakle, spustite se u dolinu i ispred vas nekoliko desetaka metara je stijena u kojoj je Krajačeva pećina. Tek kad se popnete u nju vidjet ćete prezid kojega su nekada davno podigli tadašnji stanovnici kako bi se unutra sklonili i branili, slično kao i u Tounju, od turskih napada.

Pećina je dosta prostrana u duljini nekih dvadesetak i više metara, a dalje ima uži prolaz koji vodi do dijela u kojemu je vodeni sifon. Koliko je podzemlje dalje istraženo - to mi baš nije poznato, ali da jest potvrđuje i oznaka koju smo pronašli na ulazu.

Ispred stijene nalazi se i nekoliko velikih kamenih komada koji su vjerojatno klesani, što otvara mogućnost da je ovdje svojedobno bio i nekakav manji kamenolom.

U stijeni oko Krajačeve pećine je još nekoliko manjih i užih otvora koji očito vode u podzemlje, a sad kako i koliko ostaje nam samo maštati o tome.

Tomislav Beronić, 8. studenog 2021.

* Povijesno-putopisna družina Karlovačke županije Krajačevu špilju obišla je 7. studenog 2021.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail:
[email protected]

Ulaz u Krajačevu pećinu krije se na početku male potočne doline (Foto: Tomislav Beronić)

Ulaz u Krajačevu pećinu krije se na početku male potočne doline (Foto: Tomislav Beronić)

Put do špilje vodi uz korito potoka Trupnjska rijeka (Foto: Tomislav Beronić)

Put do špilje vodi uz korito potoka Trupnjska rijeka (Foto: Tomislav Beronić)

Ulazni otvor u Krajačevu pećinu (Foto: Tomislav Beronić)

Ulazni otvor u Krajačevu pećinu (Foto: Tomislav Beronić)

Kada se priđe bliže ulazu, lijepo se vidi ostatak utvrđenog ombrambenog zida (Foto: Tomislav Beronić)

Kada se priđe bliže ulazu, lijepo se vidi ostatak utvrđenog ombrambenog zida (Foto: Tomislav Beronić)

Prezid tik iza ulaza bio je posljednja crta obrane špiljskog zbjega pred turskim osvajačima (Foto: Tomislav Beronić)

Prezid tik iza ulaza bio je posljednja crta obrane špiljskog zbjega pred turskim osvajačima (Foto: Tomislav Beronić)

Pogled prema ulazu iz unutrašnjosti Krajačeve pećine (Foto: Tomislav Beronić)

Pogled prema ulazu iz unutrašnjosti Krajačeve pećine (Foto: Tomislav Beronić)

Dužina istraženih prolaza Krajačeve pećine iznosi 232 metra (Foto: Tomislav Beronić)

Dužina istraženih prolaza Krajačeve pećine iznosi 232 metra (Foto: Tomislav Beronić)

Stijensko okruženje ulaza u Krajačevu pećinu (Foto: Tomislav Beronić)

Stijensko okruženje ulaza u Krajačevu pećinu (Foto: Tomislav Beronić)

Ispred stijene nalazi se i nekoliko kamenih komada koji su vjerojatno klesani, što otvara mogućnost da je ovdje svojedobno bio manji kamenolom (Foto: Tomislav Beronić)

Ispred stijene nalazi se i nekoliko kamenih komada koji su vjerojatno klesani, što otvara mogućnost da je ovdje svojedobno bio manji kamenolom (Foto: Tomislav Beronić)

Tematski povezane objave