Stazama Budnog Diva: Kod sv. Vida u Velikoj Crkvini

Crkvu sv. Vida pod gradom Skradom, na koju danas upućuje toponim Velika Crkvina, potražili smo na osnovu karte Karlovačkog generalata iz 1774-1775. godine i zapisa u knjizi Radoslava Lopašića “Karlovac - poviest i mjestopis grada i okolice“, objavljenoj 1879. godine.

Goran Majetić 15.11.2021. Crkve • Središnja Hrvatska
Postavljanjem spomen-ploće na ckrvinu sv. Vida, Povijesno-putopisna družina Karlovačke županije obnovila je sjećanje na srednjovjekovni utvrđeni grad Skrad i njegovih pet župa, među kojima je bila i župa Sveti Vid (Foto: Tomislav Beronić)

Postavljanjem spomen-ploće na ckrvinu sv. Vida, Povijesno-putopisna družina Karlovačke županije obnovila je sjećanje na srednjovjekovni utvrđeni grad Skrad i njegovih pet župa, među kojima je bila i župa Sveti Vid (Foto: Tomislav Beronić)

U njegovoj knjizi, na stranici 107., nalazimo natuknicu vezanu uz tu crkvu: “God. 1501. Simon župnik, Ivan kapelan. Ote godine obstajala je i druga župa sv. Lovre na trgu skradskom izpod grada i župa sv. Nedjelje u Čeviću (Cerovcu) sa župnikom Jakovom i mladomisnikom Jurjem. U procienbenoj izpravi imanja Stjepana Frankopana Ozaljskog od god. 1558. spominju se u držanju grada Skrada jošter crkve kamene sv. Jurja na Mrežnici i sv. Petra u Kolečanih. … Još godine 1574. obstajala je župa Skradska.“.

Također se i u knjizi Radoslava Lopašića “Oko Kupe i Korane“, objavljenoj 1895. godine, spominje župa sv. Vida pod Skradom 1334. godine, zajedno sa župom sv. Jurja u Kolečanima.

U nedjelju, 13. studenog 2021. godine, uputili smo se prema Velikoj Crkvini državnom cestom D-1 u smjeru Slunja. S ceste smo skrenuli u Čatrnju te nastavili prema Gornjem Skradu. Odmah iza crkve sv. Lazara skrenuli smo lijevo (na križanju putokaza nema) i držali se asfaltirane ceste sve do proširenja i križanja kod mljekare. Tu smo skrenuli na lijevi odvojak i nastavili dalje do velikog lijevog zavoja. I umjesto da nastavimo cestom desno nizbrdo prema Korani, sišli smo s asfalta ravno na zemljani put i tu ostavili aute.

Lokacija glagoljaške crkve sv. Vida nalazi se oko 300 metara istočno, na uzvisini označenoj na karti “specijalki“ kao kota 209. Kasnije nam je GPS pokazao da se radi o koti 219. Uzvisinu smo na terenu lako uočili i uputili se okolnim zemljanim putem na kojega smo naišli. Put nas je vodio malo više zapadno, no odlučili smo se držati njega da se ne probijamo kroz gustiš. Nadali smo se da će nas put ipak dovesti do livade koju smo vidjeli na uzvisini iza gustiša. Tako je i bilo. Kroz šumu smo izbili na proplanak nasada oraha i došli do uzvisine koju smo odredili za naše odredište. Tu smo se malo raštrkali tražeći neki trag crkve.

Gomilu kamenja uočila je naša Cvetka, moguće da ju je na to naveo njezin (i naš) cucak Dante. No, Dante je preskroman da bi zasluge pripisivao sebi, pa otkriće crkve sv. Vida pripada Cvetki. Čestitamo Cvetka.

Raskrčili smo koliko smo mogli rukama i jednom mačetom lišće, nisko raslinje i šumski podrast kako bismo oslobodili prostor za fotografiranje. Osim najveće gomile, koja je pretpostavljamo zvonik našli smo još komada kamenja prema kojima smo grubo odredili dimenzije crkve na 10 x 5 metara. Naravno, stvarne dimenzije utvrdit će arheološka iskopavanja, ako ih ikada bude.

Zadovoljni onime što smo učinili postavili smo manju granitnu ploču koju nam je darovala tvrtka ”Kamen Butorac” iz Duga Rese, na koju smo glagoljicom ispisali riječi ”SVETI VID“ i latinicom ”BUDNI DIV“. Tim činom želimo obnoviti sjećanje na gotovo zaboravljenu povijest ovog kraja, srednjovjekovni frankopanski grad Skrad koji je tu postojao te njegovih pet župa.

Tomislav Beronić, 13. studenog 2021.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail:
[email protected]

Isječak vojnog zemljovida Karlovačkog generalata iz 1774.-1775. godine s prikazom područja označenog toponimom Velika Crkvina, koji potječe od srednjovjekovne crkve Sveti Vid (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Isječak vojnog zemljovida Karlovačkog generalata iz 1774.-1775. godine s prikazom područja označenog toponimom Velika Crkvina, koji potječe od srednjovjekovne crkve Sveti Vid (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Topografska karta (tako zvana ”specijalka”) s istaknutom kotom 209, istočno od Marića doline nedaleko desne obale Korane (Izvor: Ministarstvo poljoprivrede RH - Aktivna lovišta (sle.mps.hr))

Topografska karta (tako zvana ”specijalka”) s istaknutom kotom 209, istočno od Marića doline nedaleko desne obale Korane (Izvor: Ministarstvo poljoprivrede RH - Aktivna lovišta (sle.mps.hr))

Članovi Povijesno-putopisne družine Karlovačke županije složno su krčili gustiš oko temeljnih ostataka crkve Sveti Vid (Foto: Andrea Radojčić)

Članovi Povijesno-putopisne družine Karlovačke županije složno su krčili gustiš oko temeljnih ostataka crkve Sveti Vid (Foto: Andrea Radojčić)

Na položaj crkve Sveti Vid danas podsjećaj tek kamenje koje u manjim skupinama ili razbacano leži na vršnoj zaravni brijega (Foto: Tomislav Beronić)

Na položaj crkve Sveti Vid danas podsjećaj tek kamenje koje u manjim skupinama ili razbacano leži na vršnoj zaravni brijega (Foto: Tomislav Beronić)

Povijesni izvori svjedoče da je crkva Sveti Vid bila sjedištem istoimene župe od 14. do 16. stoljeća, no pretpostavlja se da potječe iz dublje prošlosti (Foto: Tomislav Beronić)

Povijesni izvori svjedoče da je crkva Sveti Vid bila sjedištem istoimene župe od 14. do 16. stoljeća, no pretpostavlja se da potječe iz dublje prošlosti (Foto: Tomislav Beronić)

Raskrčeni plato crkvine sv. Vida, sa spomen-pločom u sjećanje na crkvu, nakon radne akcije Družine 13. studenog 2021. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Raskrčeni plato crkvine sv. Vida, sa spomen-pločom u sjećanje na crkvu, nakon radne akcije Družine 13. studenog 2021. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Povijesno-putopisna družina Karlovačke županije na još jednom lijepom i poučnom izletu istraživanja i promicanja gotovo zaboravljenih kulturno-povijesnih znamenitosti šireg zavičaja (Foto: Tomislav Beronić)

Povijesno-putopisna družina Karlovačke županije na još jednom lijepom i poučnom izletu istraživanja i promicanja gotovo zaboravljenih kulturno-povijesnih znamenitosti šireg zavičaja (Foto: Tomislav Beronić)

Tematski povezane objave