Kosinj: Lijepa priča koja se - još uvijek - otima zaboravu

Razočaravajuće je koliko hrvatske institucije baštine ne samo komunistički već i višestoljetni tuđinski antihrvatski odnos prema nacionalnoj povijesti. To što su gotovo fanatično odbacili hrvatsko porijeklo glagoljice i bez ikakvih dokaza pripisali je dvojici Grka, Ćirilu i Metodu, samo je uvod u negiranje postojanja glagoljske tiskare u Kosinju u drugoj polovici 15. stoljeća.

Goran Majetić 29.03.2023. Pismo • Lika i Velebit
Gospodarska zgrada u zaseoku Ribnik, podignuta od klesanog kamena starog grada Kosinja (Foto: Tomislav Beronić)

Gospodarska zgrada u zaseoku Ribnik, podignuta od klesanog kamena starog grada Kosinja (Foto: Tomislav Beronić)

Ima li nešto logičnije od toga da su Hrvati od kako postoje kao organizirana zajednica pisali glagoljicom i kasnije tiskali glagoljske knjige baš u svojoj zemlji? Zašto bi nam za to bili potrebni Grci i Mlečani kod kojih nema baš nikakvih tragova glagoljaštva, osim onih koje su donijeli sami Hrvati ili neki drugi koji su to oteli Hrvatima?

Sve dok naše institucije a priori odbijaju samu tezu da smo sami stvarali svoju kulturu, a s njom i svoju povijest, umjesto poduzetničkog i razvojnog u našem narodu njegovat će se podanički i sluganski svjetonazor.

*

Na izlet u Kosinj pozvao me Ivan Mance, a sa mnom se na taj put, 19. veljače ove godine, odvažio i Goran Majetić, urednik slobodnog istraživačkog portala Budni Div (https://budnidiv.net/). Ciljevi našeg putovanja bili su srednjovjekovna utvrda Kosinj, glagoljski i latinični zapisi u kamenu na crkvi Sveti Vid i još ponešto.

Od kaštela kneza Anža, punim imenom Ivana VIII. Frankopana Brinjskog, sina kneza Bartola IX. i kneginje Elizabete von Wallsee, nije ostalo nikakve prepoznatljive gradnje. Ipak iskusnom oku nisu promakli detalji koji odolijevaju zubu vremena i preko petsto godina.

Kad prijeđete poznati kameni mosta na rijeci Lici i uđete u selo Kosinjski Bakovac s lijeve strane je zaselak Ribnik, prema kojemu se i nekadašnja utvrda kneza Anža još i danas zove Stari grad Ribnik (premda ju je ispravno zvati Stari grad Kosinj).

Prema nekim svjedočanstvima, u jednoj napuštenoj štali nalazio se kameni ulomak iz utvrde s nekim ornamentima ili napisima, no navodno je oštećen. Potražili smo tu štalu i brzo je pronašli među tih nekoliko objekata koji još uvijek postoje. Nismo našli taj ulomak, ali smo našli više velikih komada pravilno klesanog kamena koji je zasigurno odnesen s kneževe utvrde (pogledajte priložene fotografije).

Naime, napušteni kašteli bili su stoljećima neka vrsta kamenoloma te su seljaci, koji nisu imali vremena ni alata za klesanje, jednostavno uzimali takav materijal za gradnju svojih kuća i gospodarskih zgrada. Sličnih primjera našili smo i na drugim mjestima, o čemu sam već pisao, primjerice u današnjem Ladvenjku kod Karlovca ”otkrili” smo kamene blokove nekadašnjeg kaštela Velemerić, no takvih primjera ima posvuda.

Anžova utvrda bila je smještena na strmoj stijeni koju i danas lokalno stanovništvo zove ”Kula” (na priloženoj karti ”specijalki” nalazi se ispod slova ”ib” u riječi Ribnik, a na zemljovidu iz 1776. još se vidi cijelo mjesto ispod utvrde i cesta koja je okruživala utvrdu - označeno crvenom točkom).

Jako je zanimljiva karta iz 1566. godine, možete je naći u digitalnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu, u kojoj je ucrtan Kosinj (Cosin) - označio sam ga modrom točkom, što samo govori o golemom značaju kojega je grad kneza Anža Frankopana imao u to doba.

Cijela ta glavica sada je obrasla u raslinje, uglavnom graba, no još uvijek se u podnožju mogu vidjeti ostaci gradnje, suhozidi te putevi sa svim elementima srednjovjekovnih cesta. Nema nikakve sumnje da je tu nekada bilo vrlo živo.

Čak i sam naziv Ribnik nedvojbeno navodi na to da je tu negdje bio i ribnjak. Istražujući suhozide naišli smo na jugoistočnoj strani ”Kule” gotovo pravilan kružni suhozid oko udoline. Ne treba tu puno mašte da bi se prepoznala lokacija starog ribnjaka, no to ostavljamo stručnjacima arheolozima koji će možda jednoga dana zabiti svoju prvu lopatu u Kosinju.

O crkvi Sveti Vid i glagoljskim napisima, pavlinskom samostanu i drugim crkvama u Kosinjskoj dolini od srca preporučujem tekstove Ivana Mancea, lako ćete ih pronaći na mrežnim stranicama Kosinj konzalting (https://kosinj-konzalting.hr/). Nadam se da će vas fotografije iz galerije potaknuti na akciju.

Negdje ispod ”Kule” nalazila se i tiskara koju je, po svemu sudeći, knez Anž Frankopan kupio u Veneciji i dao dopremiti u Kosinj. Tiskarski stroj iz tog Gutenbergovog doba nije bio velik - moglo ga se lako rastaviti i utrpati u jedna ili dvoja kola, zajedno sa setom olovnih slova. Istini za volju, izlijevanje slova je i tada bio zahtjevan posao, te su ona pretpostavlja se, izrađena u Veneciji ili u Njemačkoj kod nekih malo većih majstora - o tome baš i nema tragova. Nije baš vjerojatno da je takva radionica postojala u samom Kosinju.

Dakle, u toj Anžovoj tiskari u Kosinju otisnut je od ljeta 1482. do veljače 1483. godine Misal po zakonu rimskog dvora, prva knjiga ikad otisnuta na glagoljici i prva knjiga u Europi otisnuta nekim drugim pismom pored latinice. To samo govori o značaju hrvatskog jezika i pisma ne samo za Hrvate, već i daleko šire. I to je još jedna veličina koju baštinimo od knezova Krčkih Frankopana.

I za kraj još jedna povijesna poslastica - knez Fran Krsto Frankopan Tržački - direktni je potomak kneza Anža - Ivana VIII. Frankopana Brinjskog.

Tomislav Beronić, slobodni istraživač, 24. veljače 2023.

* Napis je izvorno objavljen 24. veljače 2023. na piščevom facebook profilu, a potom i na mrežnim stranicama Kosinj konzalting, u rubrici Kosinjske crtice, pod naslovom ”Kosinj - lijepa priča koja se još uvijek otima zaboravu”.

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Veliki komadi klesanog kamena na seoskim zgradama u zaselku Ribnik (Foto: Tomislav Beronić)

Veliki komadi klesanog kamena na seoskim zgradama u zaselku Ribnik (Foto: Tomislav Beronić)

Jedan od starih puteva oko zaseoka Ribnik (Foto: Tomislav Beronić)

Jedan od starih puteva oko zaseoka Ribnik (Foto: Tomislav Beronić)

Rijetki ostaci gradnje u podgrađu i cesta (ulica) koja vodi dalje prema kaštelu (Foto: Tomislav Beronić)

Rijetki ostaci gradnje u podgrađu i cesta (ulica) koja vodi dalje prema kaštelu (Foto: Tomislav Beronić)

Najbliže vrelo “Kuli” do koje vodi na mjestima podzidan strmi put, po kojemu je mogao hoditi konj; s ovoga vrela kaštel se snabdjevao vodom (Foto: Tomislav Beronić)

Najbliže vrelo “Kuli” do koje vodi na mjestima podzidan strmi put, po kojemu je mogao hoditi konj; s ovoga vrela kaštel se snabdjevao vodom (Foto: Tomislav Beronić)

Odvodni kanal ribnjaka (Foto: Tomislav Beronić)

Odvodni kanal ribnjaka (Foto: Tomislav Beronić)

Položaj frankopanskog kaštela Kosinj na glavici u sredini slike (nazire se kamena stijena “Kule”) (Foto: Tomislav Beronić)

Položaj frankopanskog kaštela Kosinj na glavici u sredini slike (nazire se kamena stijena “Kule”) (Foto: Tomislav Beronić)

Oko metar i pol dugačak kameni blok u ogradi crkve Sveti Vid zasigurno je donesen sa starog kaštela (Foto: Tomislav Beronić)

Oko metar i pol dugačak kameni blok u ogradi crkve Sveti Vid zasigurno je donesen sa starog kaštela (Foto: Tomislav Beronić)

Kloštar - položaj nekadašnjeg pavlinskog samostana, danas crkva Sveti Petar i Pavle u Donjem Kosinju (Foto: Tomislav Beronić)

Kloštar - položaj nekadašnjeg pavlinskog samostana, danas crkva Sveti Petar i Pavle u Donjem Kosinju (Foto: Tomislav Beronić)

Kamene stepenice na ulazu u nekadašnji pavlinski samostan (Foto: Tomislav Beronić)

Kamene stepenice na ulazu u nekadašnji pavlinski samostan (Foto: Tomislav Beronić)

Ostaci zidova pavlinskog samostana (Foto: Tomislav Beronić)

Ostaci zidova pavlinskog samostana (Foto: Tomislav Beronić)

Kosinj na zemljovidu iz 1566. godine (Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (nsk.hr))

Kosinj na zemljovidu iz 1566. godine (Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (nsk.hr))

Položaj srednjovjekovnog utvrđenog grada Kosinja na zemljovidu Kaelovačkog generalata iz 1774-1775. godine; crvena točka pokazuje položaj "Kule" (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Položaj srednjovjekovnog utvrđenog grada Kosinja na zemljovidu Kaelovačkog generalata iz 1774-1775. godine; crvena točka pokazuje položaj "Kule" (Izvor: Hungaricana - Hungarian Cultural Heritage Portal: Mapire: Country maps: Karlstädter Generalat (1774-1775) - First Military Survey (maps.arcanum.com))

Vojna karta "specijalka"; položaj frankopanskog kaštela Kosinja je ispod slova "ib" u riječi Ribnik. (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Vojna karta "specijalka"; položaj frankopanskog kaštela Kosinja je ispod slova "ib" u riječi Ribnik. (Izvor: Geoportal (geoportal.dgu.hr))

Tematski povezane objave