Svatovsko groblje u Slamovcu nedaleko Štrepaca

Lokalitet ”Svatovsko groblje” nalazi se u Slamovcu Donjem u blizini Štrepaca. Prema mišljenjima stručnjaka, a na osnovu još uvijek jasnih ukrasa i simbola na nadgrobnim spomenicima, datira iz vremena s kraja 15. ili početka 16. stoljeća. O nastanku groblja ne postoje (ili nisu pronađeni) zapisi ali su još uvijek žive priče o ”krvavoj svadbi” u Štrepcima.

Goran Majetić 02.04.2024. Stećci • Izvan Hrvatske
(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)Prema predaji naših starih, momak iz Zovika / Štrepaca je ženio djevojku s tuzlanskog kraja - područja župe Soli toga vremena. Glavna komunikacija, put koji je povezivao mjesta, išao je padinama Majevice od Štrepaca preko Slamovca, Bijele, Hrgova i dalje prema Tuzli. Vraćajući se s prošnje i s mladom (djevojkom), prolaskom svatova pored lokalnog bega koji je bio sudska i izvršna vlast, mladoženja nije sišao sa konja. Budući je morao iskazati poniznost prema begu, a to mladoženja nije učinio, beg je podigao svoju vojsku i naložio da svatove pobiju.

Druga verzija priče govori o tome kako je pomenuta svadba pobijena iz razloga što mladoženja nije pristao te nije dao da loklani beg uprazni ”pravo prve bračne noći” sa mladom nakon čega je beg naložio svojoj vojsci da pobije svatove.

Vjernici su se kasnije sakupili te zajedno sa svećenikom na mjestu gdje se to i dogodilo, na njivi između Štrepaca i Slamovca, dolično sahranili mještane koji su bili u svadbi.

Danas o tome događaju govore još tihi spavači - nadgrobni spomenici kojih ima preko 20 a najčešće su u obliku stojećeg stećka / biliga te ploče i sljemenjaka.

Sredinom prošloga stoljeća, lokalitet svatovskog groblja posebno je štovan u molitvama još uvijek živućih majci ili baka. Najčešće kao zavjetno mjesto molitve Bogu za kišu, kako zbog suše nebi ostali bez hrane za mnogobrojne članove obitelji.

Ovo posebno mjesto mještani danas nazivaju još i ”Barjaktaruša”.

Filip Filipović, 2. travnja 2024.

(* 1) U selu Štrepci, u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini, poznate su dvije nekropole stećaka. Nekropola oko stare crkve Sveti Juraj (jedan stećak je i u crkvi) zove se Staro ili Mađarsko groblje ili Jarčevac. Sadrži 10-ak stećaka, ploča, sanduka i stela, koji su dosta oštećeni. Nekada ih je bilo više, ali su uništeni. Na dva stećka uklesani su natpisi na bosančici.

Druga nekropola nalazi se na jednoj od susjednih uzvisina, u šumi, a zove se Svatovsko groblje. Sadrži 20-30 stećaka ploča te jedan sanduk, koji su također u dosta lošem stanju. Većina stećaka su u ležećem položaju, a nekolicina je uspravljena. Sedam stećaka ukrašeno je reljefima, uglavnom s motovima križa, a na jednome se naziru mladi mjesec i zvijezda.

Uredništvo portala Budni Div zahvaljuje mještanima Filipu Filipoviću i Ivi Mariću na promidžbi te vrijedne kulturno-povijesne baštine spomenutog kraja Bosanske Posavine.


(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

(Foto: Ivo Marić)

Tematski povezane objave