Krbavsko polje

Do poprišta bitke na Krbavskom polju, u kojoj su godine 1493. pod nevještim zapovjedništvom bana Emerika Derenčina poginuli brojni hrvatski plemići, došli smo sa sjevernog odvajanja obilaznice Udbine na staru cestu.

Goran Majetić 29.01.2023. Crkve • Lika i Velebit
Na groblju današnje crkvine u Podudbini vjerojatno je pokopan i dio hrvatskih ratnika poginulih u bitci na Krbavskom polju 1493. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Na groblju današnje crkvine u Podudbini vjerojatno je pokopan i dio hrvatskih ratnika poginulih u bitci na Krbavskom polju 1493. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Kada se iz doline pogleda prema brdu na kojemu je mjesto, lijepo se vidi nova Crkva hrvatskih mučenika, svojevrsne uvećane replike ”najmanje katedrale na svijetu”, crkve sv. Križa u Ninu.

Prije mosta na rijeci Krbavi skrenuli smo lijevo i nastavili voziti pored vojne baze držeći se ceste desno, bliže rijeci, u smjeru nove crkvice na Podudbini. Zaustavili smo se kod ruševina srednjovjekovne crkve i pješačkog mosta preko Krbave.

Nedaleko do mjesta na kojemu smo stali arheolozi su, ne tako davno, iskopali kosti ljudi i konja. Tako se, preko 500 godina nakon bitke, otkrilo grobište i posljednje počivalište poginulih hrvatskih vitezova.

Ruševine koje sam spomenuo su vrlo zanimljive. Naime, radi se o ruševinama, ili ako hoćete temeljima stare srednjovjekovne crkve unutar kojih je naknadno podignuta druga, manja, crkva. I od te druge sada su ostale samo ruševine. Nešto dalje, oko 70-80 metara sjeveroistočno, podignuta je nova - treća - crkva, Sveti Marko Grob.

Kad već nabrajam crkve na Krbavi, moram pridodati da je odmah kraj današnje Crkve hrvatskih mučenika, bila stara crkva Sveti Nikola biskup, od koje su sačuvani i konzervirani ostaci.

No, to nije sve, kako bi rekli na televiziji. Još dalje, prema vrhu udbinskog brijega, nalazila se nekada katedralna crkva biskupa Krbave, Sveti Jakov Stariji. I od nje su preostale temeljne ruševine, koje su konzervirane, a položaj je i arheološki istražen.

Jedan od posljednjih komada kamenih temelja stare katedrale izvađen je i položen kao kamen temeljac nove Crkve hrvatskih mučenika.

I za kraj, istočno od Crkve hrvatskih mučenika, vrlo blizu nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde u kojoj su stolovali knezovi Krbavski.

Stoga, kada vas pun nanese preko Udbine i Krbavskoga polja, odvojite pola sata ili sat, obiđite ove zanimljive lokacije, napravite koju dobru fotku i podijelite je s nama.

Tomislav Beronić, 16. rujna 2021.

* Napomena o autorskim pravima: Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete dobiti upitom na njegov e-mail: [email protected]

Ruševni ostaci poslijeturske crkve Sveti Marko grob na crkvini u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Ruševni ostaci poslijeturske crkve Sveti Marko grob na crkvini u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Crkvina dvaju starijih crkava u Podudbini arheološki je istražena od 1996. do 2000. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Crkvina dvaju starijih crkava u Podudbini arheološki je istražena od 1996. do 2000. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Temeljni ostaci srednjovjekovne crkve, s polukružnim svetištem na istočnoj strani, na crkvni u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Temeljni ostaci srednjovjekovne crkve, s polukružnim svetištem na istočnoj strani, na crkvni u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Neke od pronađenih nadgrobnica - stećaka s jugoistočne strane temeljnih ostataka predturske crkve u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Neke od pronađenih nadgrobnica - stećaka s jugoistočne strane temeljnih ostataka predturske crkve u Podudbini (Foto: Tomislav Beronić)

Ruševini ostaci udbinske katedrale Sveti Jakov Stariji otkopani su, istraženi i konzervirani od 2000. do 2006. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Ruševini ostaci udbinske katedrale Sveti Jakov Stariji otkopani su, istraženi i konzervirani od 2000. do 2006. godine (Foto: Tomislav Beronić)

U bitci protiv turske vojke na Krbavskom polju 9. rujna 1493. godine poginulo je više tisuća hrvatskih vojnika (Foto: Tomislav Beronić)

U bitci protiv turske vojke na Krbavskom polju 9. rujna 1493. godine poginulo je više tisuća hrvatskih vojnika (Foto: Tomislav Beronić)

Crkva Sveti Jakov Stariji, čiji je položaj kasnije narod nazivao "Karija" ili "Korija" te "Biskupija", bila je stolnica Krbavske biskupije od 1185 do 1460. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Crkva Sveti Jakov Stariji, čiji je položaj kasnije narod nazivao "Karija" ili "Korija" te "Biskupija", bila je stolnica Krbavske biskupije od 1185 do 1460. godine (Foto: Tomislav Beronić)

Raspored važnijih srednjovjekovnih građevina u Udbini; toponim Udbina označava položaj utvrde, toponim Karaula stražarnice, toponim Katedrala stolne crkve Sveti Jakov Stariji, a položaj franjevačkog samostana I. je pretpostavljen (Izvor: ”Riječki teološki časopis” (Zorislav Horvat ”O nekim samostanskim sklopovima i crkvama u Krbavskoj biskupiji”), 2004.; Crtež: Zorislav Horvat)

Raspored važnijih srednjovjekovnih građevina u Udbini; toponim Udbina označava položaj utvrde, toponim Karaula stražarnice, toponim Katedrala stolne crkve Sveti Jakov Stariji, a položaj franjevačkog samostana I. je pretpostavljen (Izvor: ”Riječki teološki časopis” (Zorislav Horvat ”O nekim samostanskim sklopovima i crkvama u Krbavskoj biskupiji”), 2004.; Crtež: Zorislav Horvat)

Tematski povezane objave