Vrijedan nalaz urne u pročelju crkve u Novigradu na Dobri

Okolo crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri nekoć se nalazilo groblje, kojem već odavno nema traga (današnje groblje smješteno je stotinjak metara podalje). Kako arheološka istraživanja nisu provedena, ne zna se potječe li groblje iz srednjeg vijeka ili je možda i starije. Pretpostavku da je tu postojala antička nekropola osnažuju pronađene rimske opeke ugrađene u pod crkvenog kora, rimski novčići iskopani nedaleko od crkve, kao i poklopac urne (ili manjeg sarkofaga) koji se nalazi uz prilazno stubište crkvi.

Goran Majetić 07.09.2021. Škrinje • Središnja Hrvatska
Sanduk urne ima zanimljiv reljefni prikaz ”vječne kuće” s kvadratnim natpisnim poljem i natpisom koji ukazuje na njegovo rimsko podrijetlo (Foto: Goran Majetić)

Sanduk urne ima zanimljiv reljefni prikaz ”vječne kuće” s kvadratnim natpisnim poljem i natpisom koji ukazuje na njegovo rimsko podrijetlo (Foto: Goran Majetić)

Uz navedene nalaze iz druge polovice 20. stoljeća, 2013. godine tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na župnoj novigradskoj crkvi pronađen je još jedan spomenik iz doba antike. Riječ je o izuzetno vrijednom sanduku urne (žare). Karlovački arheolog Lazo Čučković u napisu ”Novi antički nalazi iz Novigrada na Dobri”, objavljenom u časopisu ”Glas” Gradskog muzeja Karlovac 2020. godine, piše:


”Posebno je zanimljiv nedavno otkriven sanduk urne s natpisnim poljem ugrađen u jugozapadni ugao crkve na visini od oko 2 metra od površine tla. Naime, prilikom nedavne obnove pročelja crkve ostavljene su vidljive spolije (ranije prekrivene žbukom), odnosno kameni blokovi od starijih građevina ili spomenika koji su korišteni kod izgradnje gotičke crkve, a među njima i jedan zanimljiv sanduk urne. Postoji mogućnost da i dio drugih ugaonih spolija pripada sanducima urni što nije rijedak slučaj na Kordunu.

Dimenzije ovdje apostrofiranog sanduka su: prednja strana - visina 42 cm, širina 82 cm.; bočna strana 42 x 45 cm. Stilski pripada sarkofazima i sanducima urni arhitektonskog tipa. Asocijacija na raskošnu ”vječnu kuću” je očigledna. Prednja strana je raščlanjena s 4 tordirana stupa s kapitelima i to po dva na svakom kraju prikaza. Pomoću lunete koja povezuje dva stupa formiran je prikaz aedicule (malog hrama ili niše s kipom božanstva). Iznad svega se, također, primjećuje reljefni prikaz koji nije moguće protumačiti zbog velikih oštećenja.


U središtu kompozicije se nalazi kvadratno natpisno polje. Natpis nije moguće u cijelosti pročitati, barem za sada, pa donosimo prva tri reda koja su jasno vidljiva. U prvom redu je gore lijevo slovo D, a desno M, što je uobičajena formula od doba cara Augusta kada nadgrobni natpis dobiva oblik posvete bogovima Manima (dis Manibus, D M), tako da je jasno da je riječ o nadgrobnom spomeniku. U drugom redu čitamo ime pokojnika SATURNAUS. (* 1) Primjećuje se spajanje slova NAU, to jest ista linija prethodnog slova se koristi kao početna linija slijedećeg slova, kako bi se ekonomičnije iskoristio prostor i skratio postupak klesanja. Treći red objašnjava status pokojnika, piše VETERANUS. Kao i u prethodnom redu slovo U zamjenjuje slovo V zbog lakše izvedbe u kamenu koji je loše kvalitete. ...

D                M
SATVRNAVS
VETERANVS
(-----------------)
(-----------------)

Preostala dva reda natpisa nisu jasna što je velika šteta jer bi nam objasnili odakle je veteran porijeklom i kojoj legiji je pripadao.”.

Pisac ukazuje da slova, koja je klesao ne odveć vješt majstor, podsjećaju na način klesanja natpisa u 3. stoljeću. Pretpostavlja da je sanduk urne izrađen u nekoj od obližnjih klesarskih radionica. Ne zna se je li pronađen u neposrednoj blizini crkve ili u bližoj okolici te potom ugrađen u crkvu. Upraviteljica Odsjeka za erheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu, arheologinja Branka Migotti, stručnjakinja za kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju sjeverne Hrvatske, ističe da je riječ o iznimno rijetkom nalazu sanduka urne s arhitektonskim prikazom, što posebice naglašava njegovu spomeničku vrijednost.

(* 1) Ivan Radman je na osnovu uvida u fotografiju natpisa s urne, koju je Lazo Čučković objavio 24. siječnja 2021. na svojem facebook profilu, mišljenja da drugi redak valja pročitati kao SATVRNVS.

Pripremio Goran Majetić, 27. kolovoza 2021.

* Napomena o autorskim pravima:
Za objavljivanje napisa ili njegovog dijela, isključivo u izvornom
obliku i uz navođenje izvora - portala Budni Div, linka na izvorni napis
te imena i prezimena pisca, potrebno je piščevo odobrenje, koje možete
dobiti upitom na njegov
e-mail: [email protected]

Neposredno uz crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri nekoć se nalazilo groblje (Foto: Goran Majetić)

Neposredno uz crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novigradu na Dobri nekoć se nalazilo groblje (Foto: Goran Majetić)

Sanduk urne ugrađen je u jugozapadni ugao crkve na visini od oko 2 metra od površine tla (na snimci desno od zvonika) (Foto: Goran Majetić)

Sanduk urne ugrađen je u jugozapadni ugao crkve na visini od oko 2 metra od površine tla (na snimci desno od zvonika) (Foto: Goran Majetić)

Poklopac urne (ili manjeg sarkofaga) okomito je ukopan uz prilazno stubište crkvi (Foto: Goran Majetić)

Poklopac urne (ili manjeg sarkofaga) okomito je ukopan uz prilazno stubište crkvi (Foto: Goran Majetić)

Tematski povezane objave